banner
PN – Mid-Season Update (5.13)
24.07.2018 | Patch Notes | AAnubis | Počet zhlédnutí: 762

Skiny

Plushie Ganesha (Limitovaný) Half-Life Baron Samedi (Exkluzivní) Nightbane Jing Wei (Exkluzivní)

Hellscape Cernunnos (Exkluzivní) Geek Beak Thoth (Exkluzivní) Pup Patrol Cerberus (Exkluzivní)
   
  Cherrybomb Sol (Exkluzivní)  

 


Sytém pochval

Smite přidává nový systém pochval, kterýumožní vyzdvihnout hráče, kteří se během hry nějak vyznamenaly. Každý měsíc budou moci hráči získávat body od ostatních hráčů nebo za hraní se 100% Goodwill. 

Odměny: Team Skin Booster (300 bodů), Triumphant Champion Chest (450 bodů), Triumphant Godlike Chest (650 bodů).

Hráči budou moci hlasovat na konci zápasu. Tato obrazovka rovněž poskytne zajímavé tatistiky jako nejvíce uděleného poškození, nejvíce zakoupených wardů atd.

Roční odměny

Hráči, kteří nebudou zabanováni celý rok obdrží jako odměnu následující věci

Návrh na nahlášení

Ve hře jsou nyní různé kontrolní mechanismy, které zaznamenají důvod k nahlášení a na konci hry hráči doporučí daného člověka nahlásit. Tyto systémy navíc dovolí lepší kontrolu nahlášených hráčů a zpřesní banování.

Omezení VGS

Hráčům, kteří během hry zneužívají VGS systém bude přístup k němu omezen.

Přetvoření Goodwill systému

Systém byl přetvořen tak, aby nyní více trestal nežádoucí chování hráčů a zároveň chránil hráče, kteří jsou nahlášeni neprávem.

Goodwill nyní poskytuje ochranu vůči jednotlivým nahlášením.

Goodwill se nyní doplňuje více postupně.

Bonusová Favor při maximální Goodwill bylo sníženo ze 30% na 15%

Přidán 15% bonus k získanému FP při maximální Goodwill

Hraní s maximální goodwill poskytuje body do měsíčních odměn.

Fontány

Fontány nyní léčí v rychlejších intervalech o menší množství

Léčení má nyní grafický efekt

Fontány již nejsou ovlivněny anti-healem

Hráči si udrží efekt fontány i 1s po opuštění fontány

Časové fronty

Zápasy nyní začnou ve stanovené časy. Časomíra nyní odpočítává směrem dolů a jakmile dosáhne nuly, dojde k vyvolání tabulky o přijetí zápasu. Matchmaking začne pracovat teprve až poté, co hráči přijmou zápas. Doba pro začátek zápasu se liší podle oblíbenosti herních módů.

Ranked

Soft reset

Odměny za Ranked byly urpaveny

Early Surrender system byl přepracován - hráči se nyní budou moci vzdát před 10 minutou, pokud se hráč odpojí a nevrátí během prvních 3 minut zápasu.

Pro všechy Ranked módy nyní platí, že pokud se tým úspěšně vzdá před 10 minutou, nepřijde o TP. Odpojený hráč ztratí dvojnásobek TP. Nepřátelský tým získá 0,5x normální TP.

Ranked Conquest byl změněn na Solo Queue. Není možné se připojit v Party.

Ranked Joust stále dovoluje připojení se v Party ve 3

V Duelu se nyní může hráč vzdát v 5. minutě

Joust

Věžím a fénixům byl upraven vzhled, aby bylo jasné, kam dosáhnou

Nový kemp zkušeností byl přidán do oblasti s BDK

Základní zdraví Bull Demon Kinga bylo zvýšeno ze 1400 na 1750

Arena

Hráči nyní vizuálně uvidí tickety

Upraven HUD

Časy pro respawn byly upraveny, aby fungovaly méně náhodně, ale odpovídali tomu, zda tým vyhrává nebo prohrává

Na podzim dojde k úpravě vzhledu arény a mírným změnám.

Clash

Fénixové se nyní chovají jako normální fénixové

Apophisův buff nyní léčí 4% vašeho maximálního zdraví každých 5s a obnoví 2% maximální many každých 5s

Apophisův vstupní útok byl snížen z 2000 na 1500

Assault

Assault nyní vybírá náhodně ze všech bohů a nikoliv pouze z vlastněných

Conquest

Bonusové zkušenosti pro Support

Po druhé minutě zápasu je aktivováno nové pravidlo, které zvyšuje množství zkušeností získaných dělením o 25% pro jednoho hráče z obou týmů. Pravidlo je aktivní vždy pro hrčáe s nejmenším levelem v týmu. Pokud se hráč s nejnižším levelem odpojí, bude pravidlo přesunuto na hráče s druhým nejnižším levelm.

Minioni, kteří zaměřili cíl, ho nezmění dokud cíl nezemře, neopustí rádius útoku nebo ho nepřiláká nepřátelský bůh

Jungle Buffy

Tyto změny jsou pouze v conquestu a ne v jiných módech

Jungle Practice

Tato mapa byla kompletně předělána a obsahuje mnohem více testovacích možností


Změny předmětů

predmetMask (Tier 1)

500 zlata

50 zdraví

50 many


predmetProtector's Mask (Tier 2)

Tier 2 předmětu Mask

Dostupná pouze pro mágy, huntery a assassiny

1200 zlata

50 zdraví

15 magické obrany

15 fyzické obrany

10% CCR


predmetLono's Mask

Tier 3 předmětu Protector's Mask

Dostupná pouze pro mágy, huntery a assassiny

2300 zlata

200 zdraví

35 magické obrany

35 fyzické obrany

20% CCR

-20% vámi působeného poškození

+20% snížení přijímaného poškození


predmetMessenger's Mask (Tier 2)

Tier 2 předmětu Mask

1200 zlata

10 fyzické síly

30 magické síly

10% bonus k rychlosti pohybu

10% CDR


predmetBumba's Mask

Tier 3 předmětu Messenger's Mask

2500 zlata

20 fyzické síly

50 magické síly

20% CDR

+10% přijímaného poškození

-10% udíleného poškození

+35% rychlosti pohybu


predmetFighter's Mask (Tier 2)

Tier 2 předmětu Mask

Dostupná pouze pro válečníky a guardiany

1200 zlata

10 penetrace

20 fyzické síly

50 magické síly


predmetRangda's Mask

Tier 3 předmětu Fighter's Mask

Dostupná pouze pro válečníky a guardiany

2500 zlata

35 fyzické síly

70 magické síly

+25% přijímaného poškození

+15% poškození schopností

+20% poškození basic attackem


predmetElixir of Power

Tento elixír již není odstraněn smrtí

Zatímco je elixír aktivní, tak působíte 25% bonusové poškození vůči strukturám

Doba trvání elixíru byla zvýšena z 300s na 360s


predmetElixir of Defense

Tento elixír již není odstraněn smrtí

Zatímco je elixír aktivní, tak pobíráte o 25% snížené poškození od struktur

Doba trvání elixíru byla zvýšena z 300s na 360s


predmetSoul Reaver

Tento předmět má nyní pasivní efekt Etheral Staff

Vaše schopnosti působí bonusové poškození v podobě magického poškození, které odpovídá 2% maximálního zdraví cíle. Pokud má cíl více jak 2000 zdraví, tak je bonusové poškození zvýšeno. Maximální hodnota poškození odpovídá 8% maximálního zdraví cíle při 2750 zdraví cíle a více.


predmetEthereal Staff

Pasivní efekt tohoto předmětu byl předělán

Kdykoliv působíte poškození nepřátelskému bohovi, ukradnete jim 8% maximální many a 4% maximálního zdraví. Efekt ukradení trvá 45s a cíl může mít několik buffů i debuffů najednou. Tento efekt se může objevit pouze jednou za 15s.


predmetBook of Thoth

Cena byla zvýšena z 2650 na 2800

Magická síla byala snížena ze 100 na 80

Mana byla zvýšena ze 125 na 200

Konverze many po vyvinutí předmětu byla zvýšena z 3% na 5%


predmetBook of the Dead

Tento předmět již neposkytuje zdraví

Štít je nyní počítán podle maximální many a ne podle současné many

Pasivní manový štít byl zvýšen z 15% na 20%

Práh spuštění efektu byl snížen z 50% na 40%


predmetSorceror's Staff

Mana byla snížena ze 175 na 100


predmetWarlock's Staff

Mana byla snížena ze 400 na 200


predmetTyphon's Fang

Magická síla byla snížena ze 100 na 80

Magická síla získaná lifestealem byla zdvojnásobena


predmetBancroft's Talon

Cena byla zvýšena z 2400 na 2500


predmetRestored Artifact

MP5 bylo sníženo z 20 na 15


predmetChronos Pendant

Magická síla byla snížena ze 100 na 90

MP5 bylo sníženo z 25 na 20


predmetRod of Asclepius

Efekt nyní poskytuje bonus pouze k léčení schopnostmi


predmetRod of Healing

Efekt nyní poskytuje bonus pouze k léčení schopnostmi


predmetOni Hunter's Garb

Snížení magického poškození za stack bylo zvýšeno z 2% na 3%


predmetMidgardian Mail

Cena byla zvýšena z 2250 na 2300

Snížení rychlosti pohybu a útoku bylo sníženo z 10% na 8% za stack


predmetSilverbranch Bow

Doba trvání bonusu k rychlsoti útoku byla zvýšena ze 3s na 6s


predmetToxic Blade

Rychlost útoku byla zvýšena z 20% na 30%


predmetStone Cutting Sword

Cena byla snížena z 2600 na 2500 zlata


predmetPoisoned Star

Snížení poškození a zpomalení bylo sníženo z 20% na 15%


predmetWind Demon

Cena byla snížena z 2800 na 2700 zlata


predmetSpectral Armor

Přijaté bonusové poškození z kritického zásahu bylo zvýšeno z 50% na 60%


predmetWarrior's Blessing

Zdraví bylo sníženo ze 100 na 75

Obnovené zdraví a mana bylo sníženo ze 40 na 30


predmetShifter's Shield

Cena byla snížena z 2500 na 2400 zlata


predmetSundering Spear

Cooldown byl snížen ze 140s na 110sZměny bohů

Artemis
buhschopnostStill Target

Artemisiny basic attacky působí o 30% více poškození vůči minionům a o 15% více poškození vůči nepřátelským bohům, kteří jsou ovlivněni CC efektem (Kritické zásahy na těchto cílech působí 130/160%). Nepočítají se odhození, oslepení a přitažení. 


Ne Zha
buhschopnostRighteous Spirit

Stacky již neposkytují šanci na kritický zásah. Stacky nyní poskytují 0,5% k rychlosti pohybu a 1 fyzickou sílu za stack. Efekt se stackuje až 20krát.


Apollo
buhschopnostAcross the Sky

Upraven popis schopnosti aby zmiňoval finální nadhození


Chronos
buhschopnostStop Time

Zpomalení na omráčení bylo změněno na nový CC efekt - postupné omráčení. Tento efekt je považován za omráčení po celou dobu trvání z hlediska CC imunit a jeho očištění zamezí omráčení.


Cupid
buhschopnostObecné

Výška kamery byla upravena, aby odpovídala standardní výšce 64 jednotek


Hades
buhschopnostBlight

Nyní působí debuff, který snižuje magickou a fyzickou sílu cíle o 5%


Kali
buhschopnostMarked for Death

Léčení za asistenci bylo zvýšeno z 15% na 20%


Rama
buhschopnostAstral Barrage

Zaměřovač byl upraven, aby byl lépe vidět a zobrazuje počet zbývajících střel


Ah Puch
buhschopnostUndead Surge

Počet mrtvol byl zvýšen na 2 u všech úrovní schopnosti

schopnostEmpty the Crypts

Nepřátelé zasažení schopností mají o 20% snížené léčení. Efekt se stackuje 3krát a trvá 5s.

Duchové nyní projdou skrze zdi, struktury a hráče

Tato schopnost neskončí poté, co Ah Puch zemře


Anubis
buhschopnostPlague of Locusts

Cena byla snížena z 60/70/80/90/100 na 60/65/70/75/80 many

schopnostGrasping Hands

Cena byla snížena z 70/80/90/100/110 na 70/75/80/85/90 many


Chang'e
buhschopnostCrescent Moon Dance

Cooldown byl zvýšen z 5s na 6s

schopnostWaxing Moon

Poškození bylo sníženo z 160/235/310/385/460 na 160/225/290/355/420


Kukulkan
buhschopnostSlipstream

Rychlost pohybu byla zvýšena z 40/50/60/70/80% na 60/65/70/75/80%

schopnostSpirit of the Nine Winds

Cooldown byl snížen z 80s na 70s


Zhong Kui
buhschopnostDemon Rage

Obrana za stack byla snížena z 1 na 0,8

schopnostBook of Demons

Doba omráčení byla snížena z 0,7/0,8/0,9/1/1,1s na 0,6/0,7/0,8/0,9/1s


Bakasura
buhschopnostTake Down

Tato schopnost již nesnižuje fyzickou obranu zasažených cílů. Tato schopnost nyní zvyšuje přijaté poškození cíle ze všech zdrojů o 10%.

schopnostEat Minion

Doba trvání animace byla snížena z 0,7s na 0,2s

Tato schopnost nyní zobrazuje značku na cílech, které se dají sníst

schopnostRegurgitate

Rychlost projektilu byla zvýšena z 80 na 120

Bakasura nyní může sníst vlastní miniony vytvořené touto schopností


Hun Batz
buhschopnostInfused Strike

Již neposkytuje 30% šanci na kritický zásah. Příští úspěšný Hun Batzův basic attack působí o 20% větší poškození.

schopnostOverhand Smash

Tato schopnost již není ovlivněná zpomlalením při pohybu do stran

schopnostFear No Evil

Nyní může být schopnost vyvolána i ve zdech


Serqet
buhschopnostCatalyst

Působené poškození ze spotřebování tří jedů bylo sníženo z 25% na 20%

schopnostDeathbane

Schopnost má nyní nový zaměřovač, který lépe zobrazuje, kde schopnost zasáhne. Zároveň byl opraven problém, kdy schopnost nezasáhla cíl tak, jak měla

schopnostLast Breath

Poškození bylo sníženo z 210/330/450/570/690 na 200/310/420/530/640


Freya
buhschopnostMystic Warrior

Schopnost byla přejmenována na Mystic Warrior

Freyiny útoky na blízko nyní obnoví 6% její maximální many za úspěšný úder. Freyiny útoky na dálku nyní obnoví 2% jejího maximálního zdraví jednou za úspěšný útok.

schopnostNorthern Lights

Tato schopnost se nyní jmenuje Northern Lights

Freya nyní vylepší svůj příští basic attack, který zasáhne nepřítele během příštích 5 sekund a působí bonusové magické poškození v oblasti okolo nepřítele. Nepřátelé zasažení výbuchem jsou zpomaleni na 2s. Miniony pobírají pouze poloviční poškození z exploze. Každá exploze po té první, která zasáhne boha, působí pouze 25% svého poškození.

Poškození: 70/110/150/190/230 (+60% vaší magické síly)

Zpomalení: 25%

Cooldown: 9s

Cena: 60/65/70/75/80

schopnostAurora Blades

Tato schopnost se nyní jmenuje Aurora Blade

Freya může přepnout mezi útoky na blízkou nebo útoky na dálku, které se zastaví při zasažení bohů. Oba útoky získají bonusové magické poškozneí. Zatímco je schopnost zapnuta, každý basic attack stojí manu. Minioni nepobírají bonusové poškození z útoků na dálku.

Bonus k útoku na blízko: 28/40/52/64/76 (+20% vaší magické síly)

Bonus k útoku na dálku: 20/30/40/50/60 (+20% vaší magické síly)

Cooldown: 0,5s

Cena: 25/33/41/49/57 za střelu

schopnostValkyrie’s Discretion

Poškození bylo sníženo z 100/135/170/205/240 na 80/115/150/185/220 za úder

Magický scaling schopnosti byl snížen z 35% na 30%


Ravana
buhschopnostObecné

Ravana je nyní Assassin

  • Základní zdraví bylo sníženo z 450 na 400
  • Zdraví za úroveň bylo sníženo z 82 na 75
  • Zvýšeno základní HP5 ze 7 na 8
  • Zvýšeno HP5 za level z 0,63 na 0,7
  • MP5 bylo sníženo z 4,8 na 4,4
  • MP5 za level bylo sníženo z 0,4 na 0,35
  • Fyzická obrana byla snížena z 16 na 13
  • Útok basic attackem byl zvýšen z 35 na 39
  • Útok basic attackem za level byl zvýšen z 2 na 2,2
  • Rychlost útoku za level byl zvýšen z 1 na 1.7
schopnostChain of Blows

Tato schopnost se nyní stackuje na strukturách

Stacky jsou nyní záskávány za zasažený cíl (např. Ten Hand Shadow First může získat několik stacků za zasažení vlny minionů)

Stacky nyní poskytují 3% bonus k rychlosti pohybu za stack. Stacky jsou ztraceny, když je zničen štít.

schopnost10-Hand Shadow Fist

Fyzický scaling byl zvýšen z 55% na 70%

schopnostMystic Rush

Cooldown byl snížen z 20/18/16/14/12s na 18/17/16/15/14s


Baron Samedi
buhschopnostHysteria

Lebka značící hysterii byla posunuta, aby bylo lépe vidět

schopnostVivid Gaze

Poškození bylo sníženo z 80/130/180/230/280 na 60/105/150/195/240

Scaling byl snížen ze 70% na 60%

schopnostConsign Spirits

Léčení bylo sníženo z 15% na 12,5% chybějícího zdraví cíle

schopnostWrap It Up

Zpomalení na root byl změněn na nový CC efekt - postupný root. Tento efekt je považován za root po celou dobu trvání z hlediska CC imunit.

Snížena doba trvání poškození za čas a plošného efektu ze 4s na 2,5s tak, aby lépe odpovídalo grafickému efektu.

Díky tomu bylo sníženo poškození schopností z 80/144/208/272/336 (+40% vaší magické síly) na 50/90/130/170/210 (+25% vaší magické síly)


Komentáře

# Datum Jméno Obsah komentáře
1 05.03.2019 asayjuxenci http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without A Prescription Prednisone No Prescription http://theprettyguineapig.c

Přidat nový komentář

Jméno:
Váš mail:
Obsah komentáře:
Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20