banner
PN – Mid-Season (4.13)
13.07.2017 | Patch Notes | AAnubis | Počet zhlédnutí: 1156

Skiny

Kaijunbo Kuzenbo

Foxy Lady Da Ji

Ordo Aurora Freya

Head Over Heels Cupid

Warden Cernunnos

Cu Chulainn Mastery


Emoty

emoteDa Ji Dance


Avatary

avatarSalt Avatar


Summer of Smite

soskeyartpatchnotescrop

Nové předměty

 

Project Olympus

Update grafického enginu

Prestige Levely

Aktualizace Wisdom záložky

Triumphant Chests

Změny na mapách

Conquest

Obecné

Úpravy jungle

Úpravy věží

Siege

Zlepšení mapy

Obecné

Bug Fix

Clash

Joust


Změny předmětů

predmetHastened Fatalis

Předmět byl odstraněn ze hry


predmetNOVÝ: Hastened Katana

Tier 2 pro tento předmět je Thousand Fold Blade

2400 zlata

+10% k rychlosti pohybu

+25 fyzické síly

+25% k rychlosti útoku

Pasivní efekt: Zasažení nepřátelského boha basic attackem vám na 1s poskytne Haste, což zamezí zpomalení vlivem vašich basic attacků.


predmetNOVÝ: Hastened Ring

Tier 2 pro tento předmět je Enchanted Ring

2300 zlata

+50 magické síly

+25% k rychlosti útoku

+7% k rychlosti pohybu

Pasivní efekt:  Zasažení nepřátelského boha basic attackem vám na 4s poskytne Haste, což zamezí zpomalení vlivem vašich basic attacků. Tento efekt se může objevit pouze jednou za 30s.


predmetNOVÝ: Hunter's Bow

Tier 1 pro tento předmět je Short Bow

1200 zlata

+10 fyzické síly

+20% k rychlosti útoku


predmetNOVÝ: Atalanta's Bow

Tier 2 pro tento předmět je Hunter's Bow

2300 zlata

+30 fyzické síly

+20% k rychlosti útoku

Pasivní efekt: Úspěšný zásah basic attackem zvýší vaší rychlost pohybu o 7% za stack. Celkem lze získat 4 stacky a stacky trvají 2s.

 


predmetNOVÝ: Toxic Blade

Tier 2 pro tento předmět je Adventurer's Blade

2200 zlata

+100 zdraví

+10% k rychlosti pohybu

+20% k rychlosti útoku

+10 penetrace

Pasivní efekt: Nepřátelé zasažení vašimi basic attacky mají snížené léčení o 20%. Efekt se stackuje třikrát a trvá 5s.


predmetPŘEPRACOVANÝ: Shaman's Ring

Tier 2 pro tento předmět je Enchanted Ring

2200 zlata

+60 magické síly

+10% k rychlosti pohybu

Pasivní efekt: Udělení 100 poškození nepřátelským bohům vám poskytne stack. Po dosažení 50 stacků je tento předmět vylepšen a obdrží nový pasivní efekt, který vám poskytne 10% bonus k poškození vašimi schopnostmi.


predmetRangda's Mask

Nový pasivní efekt: Za každou asistenci při zabití nepřátelského boha obdržíte stack a za každé zabití nepřátelského boha obdržíte 2 stacky. Stacky poskytují +1% k rychlosti pohybu a +1% ke snížení cooldownů. Po získání 10 stacků je tento předmět vylepšen a získá +15 penetrace.

Ikona předmětu je změnena po vylepšení.


predmetFrostbound Hammer

Basic attacky na dálku působí 20% zpomalení rychlosti pohybu. Basic attacky na blízko působí 30% zpomalení rychlosti pohybu.


predmetRage

Ikona předmětu je změnena po vylepšení.


predmetLono's Mask

Ikona předmětu je změnena po vylepšení.


predmetBumba's Mask

Léčení po zabití jungle monstra bylo sníženo z 15% na 10%


predmetBancroft's Talon

Cena byla zvýšena z 2300 na 2400

Základní lifesteal byl snížen z 20% na 15%


predmetDynasty Plate Helm

Fyzická obrana byla snížena z 30 na 25

Penetrace byla snížena z 15 na 10


predmetCelestial Legion Helm

Nový pasivní efekt: Každé 2s získáte stack, který vám poskytne +10 fyzické obrany. Stacky jsou odebírány po obdržení fyzického poškození od nepřátelských bohů. Stacky lze získat pouze poté, co jste po 5s neobdrželi fyzické poškození od nepřátelských bohů.


predmetVampiric Shroud

Přidáno +10 fyzické obrany

Odstraněn 4% magický lifesteal

Nový pasivní efekt: Působení poškození nepříteli pomocí schopností vám obnoví 6 zdraví a 3 many. Tento efekt je aktivován pouze jednou za schopnost.


predmetAncient Blade

Přidáno +50 zdraví

Snížena rychlost pohybu z 10% na 5%


predmetAdventurer's Blade

Zdraví bylo sníženo ze 150 na 100

Odstraněna 10% rychlost útoku


predmetCursed Blade

Předmět byl odstraněn ze hry


predmetWitchblade

Tier 2 pro tento předmět je nyní Adventurer's Blade

2050 zlata

Zdraví bylo sníženo z 200 na 100

Bonus k rychlosti útoku byl zvýšen z 15% na 20%

Přidán 15% lifesteal (fyzický i magický)

Aura - Nepřátelé v dosahu 55 jednotek mají sníženou rychlost útoku o 20%

Odstraněn pasivní efekt, který snižoval léčení


predmetWinged Blade

Odstraněn 10% bonus k rychlosti útoku


predmetRelic Dagger

1850 zlata

Zdraví bylo zvýšeno z 200 na 250

Odstraněn 10% bonus k rychlosti útoku

Nový pasivní efekt - Vaše relikty mají cooldown snížen o 30s


predmetDemonic Grip

Magická síla byla zvýšena z 60 na 65

Rychlost útoku byla snížena z 20% na 15%

Přidáno +7% k rychlosti pohybu


predmetTelkhine's Ring

Cena byla snížena z 2800 na 2700

Magická síla byla snížena z 80 na 70

Přidáno +10% k rychlosti pohybu

Odstraněn 20% bonus k rychlosti útoku

Nový pasivní efekt: Pokaždé, když zasáhnete nepřítele poškozením ze schopnosti obdržíte stack, který vám poskytne 20 magické síly. Maximální množství stacků jsou tři a trvají po dobu 5s.


predmetEnchanted Ring

Cena byla snížena z 1400 na 1200

Odstraněn 15% bonus k rychlosti útoku

Přidáno +5% k rychlosti pohybu


predmetEmerald Ring

Cena byla snížena z 650 na 600

Odstraněn 5% bonus k rychlosti útoku

Přidáno +3% k rychlosti pohybu


predmetDruid Stone

Cena byla snížena ze 700 na 600

Magická obrana byla zvýšena z 10 na 20

Magická síla byla snížena z 20 na 10


predmetWard Stone

Cena byla snížena z 1450 na 1350

Magická síla byla snížena z 30 na 20

Přidáno 50 zdraví


predmetVoid Stone

Cena byla snížena z 2200 na 2150

Magická síla byla snížena ze 40 na 20

Přidáno 150 zdraví


predmetGenji's Guard

MP5 bylo zvýšeno z 20 na 40

Přidáno 150 zdraví

Pasivní snížení cooldownů bylo zvýšeno z 2s na 3s


predmetOni Hunter's Garb

MP5 bylo zvýšeno z 20 na 30

Přidáno 100 zdraví

Snížení přijímaného poškození bylo zvýšeno z 15% na 20%

Snížen cooldown efektu z 90s na 60s


predmetAegis Amulet

Již neočistí od zpomalení a rootu


predmetAegis Amulet Upgrade

Již neočistí od zpomalení a rootu


predmetBlink Rune

Cooldown byl snížen ze 120s na 100s


predmetBlink Rune Upgrade

Cooldown byl zvýšen z 90s na 100s

Nový efekt: Po použití pobíráte o 10% méně poškození po dobu 2s


predmetBracer of Undoing

Zvýšeno množství nahrazeného zdraví a many z 50% na 60% z posledních 5s

Již nesnižuje cooldown schopností na cooldownu o 3s


predmetBracer of Undoing Upgrade

Cooldown byl zvýšen ze 100s na 120s

Snižuje cooldown schopností na cooldownu o 3s


predmetCursed Ankh Upgrade

Snížení léčení bylo sníženo z 65% na 50%

Cooldown byl zvýšen ze 100s na 120s

Nový efekt: Nepřátelé zasažení tímto efektem mají zvýšenou cenu jejich schopností o 20% many a cooldowny použitých schopností jsou o 2s delší


predmetHeavenly Wings

Spoluhráči zasažení tímto efektem jsou imunní vůči zpomalení


predmetHeavenly Wings Upgrade

Cooldown byl zvýšen ze 110s na 140s

Spoluhráči zasažení tímto efektem jsou imunní vůči zpomalení


predmetHorrific Emblem Upgrade

Cooldown byl zvýšen z 90s na 130s

Nový efekt: Nepřátelé zasažení tímto efektem působí o 20% méně poškození


predmetMagic Shell

Nyní poskytuje všem spoluhráčům v dosahu štít zdraví v podobě 100 + 15 zdraví za level. Štít trvá po dobu 3s


predmetMagic Shell Upgrade

Nyní poskytuje všem spoluhráčům v dosahu štít zdraví v podobě 100 + 15 zdraví za level. Štít trvá po dobu 3s. Hráči navíc obdrží 2 stacky bloku, který zamezí dvěma následujícím basic attackům.


predmetMeditation Cloak Upgrade

Odstraněn HP5/MP5 bonus

Nový efekt: Aplikuje vám a vašim spoluhráčům bonus, který sníží cenu schopností o 20% a cooldowny použitých schopností jsou zkráceny o 1s


predmetPhantom Veil

Odstraněno 40% CCR a imunita vůči nadhození


predmetPhantom Veil Upgrade

Cooldown byl zvýšen ze 130s na 150s

Odstraněno 40% CCR a imunita vůči nadhození

Nový efekt: Spoluhráči zasažení tímto efektem pobírají o 15% méně poškození po dobu následujících 5s


predmetShield of Thorns Upgrade

Cooldown byl zvýšen ze 100s na 120s

Nový efekt: Nepřátelé vůči vám používají pouze 50% lifesteal


predmetSundering Spear

Poškození bylo změněno z 30 true damage + 12 poškození za úroveň boha na 15% aktuálního života cíle

Odstraněn efekt, který způsoboval pobírání většího poškození zasaženého cíle


predmetSundering Spear Upgrade

Poškození bylo změněno ze 40 true damage + 14 poškození za úroveň boha na 15% aktuálního života cíle

Zvýšeno zvýšení přijímaného poškození cíle z 15% na 20%


predmetTeleport Gylph

Již neumožňuje teleport na wardy


predmetTeleport Gylph Upgrade

Cooldown byl zvýšen ze 160s na 200s

Stále umožňuje teleport na wardyZměny bohů

Chiron
buhschopnostTraining Excercise

Nyní aplikuje značku pro schopnost Masterful Shot všem zasaženým nepřátelům


Isis
buhschopnostFuneral Rights

Stacky již nejsou ztraceny po smrti

Isis nyní obdrží +10% ke snížení cooldownů po dosažení 10 stacků


Ne Zha
buhschopnostWind Fire Wheels

Nepřátelští hráči zasažení touto schopností nyní mají bonusových 0,25s na aktivaci Purification beads a vyhnutí se schopnosti. Tento čas nyní lépe odpovídá prováděné animaci

Opraven problém, kdy došlo k použití Purification beads po zasažení touto schopností, ale nedošlo k jejímu zamezení


Nu Wa
buhschopnostClay Soldiers

Nu Wa má nyní možnost určit cíl svým minionům. Dosah nového zaměřovače je 40 jednotek

Minioni budou následovat tento cíl dokud nezemře

Nu Wa může použít schopnost i bez zvolení cíle - minioni zaměří nepřítele, který první působí Nu Wě poškození nebo je jí nejblíže

Minioni nyní proběhnou ostatními nepřáteli a aplikují jim debuff, který sníží jejich magickou obranu


Sobek
buhschopnostBlessing of the Nile

Doba trvání stacků této schopnosti byla zvýšena ze 3s na 6s


Ao Kuang
buhschopnostObecné

Mana byla zvýšena z 200 na 240

Mana za úroveň byla zvýšena z 36 na 38

MP5 bylo zvýšeno ze 4,5 na 4,8

MP5 za úroveň bylo zvýšeno z 0,2 na 0,41

schopnostKing's Sword

Nová pasivní schopnost - King's Sword

Pokaždé, když Ao Kuang někoho popraví svou ultimátní schopností obdrží stack, který zvýší jeho magickou sílu a lifesteal. Schopnost se stackuje 3x a stacky jsou trvalé

Magická síla za stack: +15

Magický lifesteal za stack: +5%


Bakasura
buhschopnostEat Minion

Větší monstra, která mohou být touto schopností snězena pouze po dosažení 33% života nyní poskytnou 2 miniony k bakasurově ultimátní schopnosti

schopnostRegurgitate

Cooldown byl snížen z 90s na 90/85/80/75/70s


Bellona
buhschopnostObecné

Základní síla byla snížena z 39 na 36

schopnostBludgeon

Cooldown byl zvýšen z 10s na 14/13/12/11/10s


Chronos
buhschopnostTime Lord

Nová pasivní schopnost - Time Lord

Všechny části související s kolem času byly přeneseny na jeho druhou schopnost

Choron je silnější s ubíhajícím časem a každé dvě minuty obdrží stack magické síly. Tato schopnost se stackuje až 25x a stacky jsou stálé

Magická síla za stack: 3

schopnostAccelerate

Popis byl změněn aby obsahoval vše o kole času

Tato schopnost funguje i nadále naprosto stejně


Susano
buhschopnostGathering Storm

Nová pasivní schopnost - Gathering Storm

Pokaždé, když Susano úspěšně zasáhne nepřátelského boha poškozením, tak obdrží stack. Po získání 4 stacků jeho příští schopnost působí bonusové poškození. Stacky trvají 5 sekund

Bonusové poškození: 25 + 60% vaší fyzické síly

schopnostStorm Kata

Základní poškození bylo sníženo ze 40/70/100/130/160 na 40/65/90/115/140

Scaling fyzické síly byl snížen z 65% na 55%


Ullr
buhschopnostBladed Arrow (Thrown Axe)

Cena byla snížena z 50/55/60/65/70 many na 50 many

schopnostExpose Weakness (Invigorate)

Cooldown byl snížen z 18s na 16s

Síla byla změněna z 10/20/30/40/50 na 25/30/35/40/45


Kuzenbo
buhschopnostNeNe Kappa

Nepřátelé zasažení touto schopností jsou zpomaleni o 20%

schopnostSumo Slam

Zvýšen rádius otáčení, což by mělo umožnit ostřejší otáčky

Cooldown byl snížen z 16s na 16/15/14/13/12s

schopnostWatery Grave

Upraveno nadhození touto schopností - nyní budou cíle více vyhozeni do vzduchu, ale méně do strany


Nemesis
buhschopnostSwift Vengeance

Scaling byl zvýšen z 50% na 60% (z 25% na 30% za dash)

schopnostSlice and Dice

Základní poškození bylo zvýšeno z 80/130/180/230/280 na 100/160/220/280/340

Scaling byl zvýšen z 50% na 60%

Zpomalení bylo sníženo z 30/35/40/45/50% na 30%

schopnostDivine Judgement

Snížení obrany bylo sníženo z 50% na 30%


Raijin
buhschopnostCharged Tempo

Nová pasivní schopnost

Za každých 5 vyvolaných schopností Raijin sníží cooldown všech schopností na cooldownu o 1s

schopnostPercussive Storm

První dva projektily nyní cestují uprostřed zaměřovače

Poslední dvě střely jsou nyní blíže středu zaměřovače

Rádius střel byl zvýšen z 3 na 4,5

Dosah střel byl zvýšen ze 65 na 70

Zvýšeno poškození z 25/40/55/70/85 na 35/50/65/80/95 za střelu

Zvýšena rychlost projektilů

Scaling byl snížen z 30% na 25% za střelu

Cena byla snížena z 80/85/90/95/100 na 50/55/60/65/70 many

schopnostRaiju

Nyní působí poškození za čas

Poškození bylo zvýšeno z 60/100/140/180/220 na 15/25/35/45/55 každých 0,5s po dobu 2,5s

Scaling byl snížen ze 70% na 13% každých 0,5s po dobu 2,5s (celkově tedy 65%)

Nyní aplikuje 15% zpomalení

Když se Raijiu po uvolnění rozšíří mezi více hráčů, je zpomalení označených cílů zvýšeno na 30%

Cena byla snížena ze 70/75/80/85/90 na 60/65/70/75/80 many

Cooldown byl snížen z 18s na 15/14/13/12/11s

schopnostThunder Crash

Raijin je nyní zaměřitelný dokud zcela nezmizí

schopnostTaiko Drums

Zlepšen zvuk a grafický efekt jednotlivých bubnů

Rychlost projektilu byla snížena ze 120 na 100

Doba setrvání ve schopnosti byla zvýšena ze 4,5s na 7s

Poškození na podráždění (taunt) a vystrašení (fear) bylo sníženo z 50% na 30%


Komentáře

# Datum Jméno Obsah komentáře
K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře.

Přidat nový komentář

Jméno:
Váš mail:
Obsah komentáře:
Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20