banner
Pele
Pele
ikonka
Fyzický
ikonka
Assassin
ikonka
Na blízko
ikonka
Polynéský
Poslední aktualizace: 29.07.2018
Pasivní schopnost
schopnost Everlasting Flame

Když Peleino zdraví spadne pod 50% hranici, její plamen se rozhoří a ona získá bonusovou fyzickou sílu, lifesteal a lifesteal pomocí schopností. Tato schopnost má cooldown 20s.

Síla: 5+2 za level
Lifesteal: 40%
Lifesteal schopnostmi: 20%
Doba trvání: 6s

První schopnost
schopnost Pyroclast

Pele před sebe vyšle kouli magmatu. Jakmile projektil dosáhne maximální vzdálenost, tak se tam na pár okamžiků zastaví, dokud magma neztuhne, a pak se s z něj úlomky vrátí zpátky k Pelé a působí poškození nepřátelům, kterými po cestě projdou. Množství vracejících se úlomků je závilslý na úrovni této schopnosti.
Pele může mít v zásobě až dvě koule magmatu.

Poškození: 60/100/140/180/220 (+60% vaší fyzické síly)
Návratové poškození: 20 (+15% vaší fyzické síly)
Cooldown: 14 sekund
Cena: 40/45/50/55/60 many

Druhá schopnost
schopnost Eruption

Pele vyšle svou energii do země a oblast kolem ní exploduje a působí poškození a nadhození všem nepřátelům.
Na úrovních 3 a 5 této schopnosti se oblast zvětší a exploze v nových oblastech se objevuje se zpožděním, působí menší poškození a menší nadhození.

Poškození ve vnitřní oblasti: 100/140/180/220/260 (+80% vaší fyzické síly)
Poškození ve vnější oblasti: 80/120/160/200/240 (+60% vaší fyzické síly)
Cooldown: 15 sekund
Cena: 60/65/70/75/80 many

Třetí schopnost
schopnost schopnost Magma Rush

Pele začne okolo sebe tavit zem, čímž působí poškození nepřátelům poblíž a získá bonus k rychlosti pohybu. Při druhé aktivaci této schopnosti efekt zesílí za větší cenu paliva, ale za působení většího pšokození a další bonusové rychlosti pohybu. Tato schopnost nemá cooldown, ale používá palivo a nemůže být aktivována, když má Pele méně než 10 paliva.

Poškození: 20/25/30/35/40 (+10% vaší fyzické síly) každých 0,5s
Rychlost pohybu: 30%
Zesílené poškození: 40/50/60/70/80 (+20% vaší fyzické síly) každých 0,5s
Zesílená rychlost pohybu: 60%
Počáteční cena paliva: 5
Cooldown: 0 sekund
Cena: 10 many

Ultimátní schopnost
schopnost Volcanic Lightning

Po krátkém nabití se Pele vrhne dopředu a působí velké poškození a zpomalení prvnímu zasaženému bohovy a také působí další bonusové poškození v trojúhelníkovité oblasti za zasaženým nepřítele.
Po následujících 10 sekund nebo 3 útoku, pokaždé, když Pele zasáhne nepřítele basic attackem, tak je působeno bonusové poškození i nepřátelům v oblasti za ním.

Poškození: 200/280/360/440/520 (+60% vaší fyzické síly)
Poškození v oblasti: 100/140/180/220/260 (+40% vaší fyzické síly)
Zpomalení: 30%
Doba trvání zpomalení: 3s
Cooldown: 90 sekund
Cena: 100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Bohyně vulkánů Polynéský Fyzický, Na blízko Assassin
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velké poškození vůči jednomu cíli 440 (+77) 240 (+40) 375
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 1 (+2%) 39+2,25 (+100% fyzické síly) 1/1/1x
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
12 (+2,9) 30 (+0,9) 9 (+0,7) 4,3 (+0,4)
Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20