banner
Achilles
Achilles
ikonka
Fyzický
ikonka
Válečník
ikonka
Na blízko
ikonka
Řecký
Poslední aktualizace: 05.05.2018
Pasivní schopnost
schopnost Gift of the Gods

Achilles se přizpůsobuje vývoji bitvy. Achilles se může rozhodnout, zda si nasadí brnění, které mu dává bonusové zdraví a obranu a nebo ho odložit, aby získal bonus k rychlosti pohybu a bonus k fyzické síle.

Bonus ke zdraví: 35 + 10 za úroveň

Bonus k obraně: 5 + 1 za úroveň

Bonus k rychlosti pohybu: 3% + 0,2% za úroveň

Bonus k fyzické síle: 10 + 2 za úroveň

První schopnost
schopnost Shield of Achilles

Achilles udeří vpřed hranou svého štítu, čímž působí masivní poškození a omráčení zasaženým nepřátelům. Síla úderu pokračuje v cestě z původního cílového místa a působí 80% poškození vzdálenějším cílům.

Poškození: 100/160/220/280/340 (+90% vaší fyzické síly)

Doba omráčení: 1,1/1,2/1,3/1,4/1,5s

Cena: 60/65/70/75/80 many

Cooldown: 15s

Druhá schopnost
schopnost Radiant Glory

Achilles obdrží požehnání od bohů, které mu poskytne bonus k fyzické síle, k obraně a ke Crowd Control Reduction po dobu 6 sekund. Během toho, co je toto požehnání aktivní, se Achilles léčí při úspěšném poškození nepřátel jeho schopnostmi.

Léčení: 23/26/29/32/35 (+10% vaší fyzické síly)

Maximální počet léčení za schopnost: 2/2/3/3/4

Fyzická síla: +15 %

Obrany: +15 %

CCR: 20 %

Cena: 40/45/50/55/60 many

Cooldown: 10s

Třetí schopnost
schopnost Combat Dodge

Achilles se vyhne nepřátelským útokům a poté rychle zaútočí. Pokud Achilles úspěšně zasáhne nepřátelského boha tímto útokem, Achilles může použít schopnost ještě jednou před tím, než přejde na cooldown.

Poškození: 65/105/145/185/225 (+50% vaší fyzické síly)

Cena: 24/28/32/36/40 many

Cooldown: 10s

Ultimátní schopnost
schopnost Fatal Strike

Achilles napřáhne své mocné kopí a vyrazí vpřed. Během cesty Achilles projde skrz miniony a zastaví se na prvním nepřátelském bohovi a působí poškození všem, které zasáhne. Pokud je bůh pod 30% zdraví, pak jsou popraveni. Pokud Achilles úspěšně popraví nepřátelského boha, může tuto schopnost použít znovu (až 5x).

Když Achilles úspěšně popraví své nepřátele, stává se lehkomyslným a během bitvy odkrývá svou patu. Achilles je pak více náchylný na poškození, což se stackuje 5x.

Poškození: 180/270/360/450/540 (+100% vaší fyzické síly)

Hranice pro popravu: 30%

Přijímané poškození zvýšeno: o 10%

Cena: 80/85/90/95/100 many

Cooldown: 90s

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Hrdina Trojské války Řecký Fyzický, Na blízko Válečník
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
465 (+82) 215 (+35) 370
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
16 0,96 (+1,25%) 38+2 (+100% fyzické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
17 (+3) 30 (+0,9) 9 (+0,75) 4,7 (+0,39)
Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20