banner
Discordia
Discordia
ikonka
Magický
ikonka
Mág
ikonka
Na dálku
ikonka
Římský
Poslední aktualizace: 14.02.2018
Pasivní schopnost
schopnost Contest of Gods

Discordia se neustále porovnává se svými spoluhráči, aby se zjistilo, kdo je nejlepší. Ten bůh, který z jejího týmu udělil nejvíce poškození nepřátelským hráčům, obdrží bonus k síle, který závisí na úrovni Discordie.

Fyzická síla: 5 + 2 za level

Magická síla: 10 + 3 za level

První schopnost
schopnost Unruly Magic

Discordia vyšle kouli plnou nestabilní magie, která odcestuje na vybrané místo a cestou působí poškození nepřátelům, kterými projde. Na konci své cesty se koule rozdělí na 6 menších projektilů, které se rozeběhnou do všech stran, působí poškození zasaženým nepřátelům a odráží se od stěn.

Poškození koule: 70/115/160/205/250 (+75% vaší magické síly)

Poškození projektilů: 20/30/40/50/60 (+10% vaší magické síly)

Cena: 50/55/60/65/70 many

Cooldown: 12 sekund

Druhá schopnost
schopnost Strife

Discordia vytvoří oblast sváru, která působí poškození všem zasaženým nepřátelům. Pokud jsou v této oblasti dva nebo více bohů najednou, pak je jim působeno šílenství po dobu 1s, což je nutí jeden na druhého útočit a působit tak dodatečné poškození. To samé platí i pro miniony. Pokud je v oblasti pouze jeden cíl daného typu, pak je místo to cíli působen na krátký čas Root.

Poškození: 60/100/140/180/220 (+70% vaší magické síly)

Poškození šílenstvím: 10/20/30/40/50 (+10% vaší magické síly) za úder

Cena: 60/65/70/75/80 many

Cooldown: 15 sekund

Třetí schopnost
schopnost Erratic Behavior

Discordia poodletí o malou vzdálenost a v cílové oblasti vytvoří oblast zmatení. Dokud je Discordia v této oblasti, je neviditelná, obdrží bonus k rychlosti pohybu a cooldowny schopností Unruly Magic a Strife jsou dodatečně snižovány každých 0,5s, co je v dané oblasti. Útočení z této oblasti, ji na okamžik odhalí.

Bonus k rychlosti pohybu: 20/25/30/35/40%

Snížení cooldownu daných schopností: o 0,5/0,75/1/1,25/1,5s za interval

Cena: 50/55/60/65/70 many

Cooldown: 16s

Ultimátní schopnost
schopnost Golden Apple of Discord

Discordia hodí své zlaté jablko sváru, které působí poškození minionům, prochází jimi a odráží se od stěn. Pokud jablko zasáhne nepřátelského boha, působí mu poškození a donutí je jablko držet. Bůh, který drží jablko se stane nesnesitelným a kromě neustálého vychloubání je jim působeno ochromení a opilost. Na konci doby trvání jablko exploduje, působí poškození a šíří tento efekt na všechny nepřátelské bohy v blízkosti.

Počáteční poškození: 100/125/150/175/200 (+40% vaší magické síly)

Poškození výbuchem: 200/250/300/350/400 (+60% vaší magické síly)

Primární cíl: 2s a poškození v oblasti

Sekundární cíle: 3s a pouze cílové poškození

Cena: 100 many

Cooldown: 90 sekund

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Bohyně sváru Římský Magický, Na dálku Mág
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velké poškození v oblasti 370 (+68) 280 (+51) 360
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
55 0,9 (+1%) 34+1,5 (+20% vaší magické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
10 (+2,7) 30 (+0,9) 7 (+0,45) 5 (+0,43)
Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20