banner
Serqet
Selket
ikonka
Fyzický
ikonka
Assassin
ikonka
Na blízko
ikonka
Egyptský
Poslední aktualizace: 24.07.2018
Pasivní schopnost
schopnost Catalyst

Serqetiny basic attacky aplikují katalyzátor, který zreaguje s jejími doznívajícími jedy. Pokud na cíli působí dva nebo tři různé jedy, pak je cíli působeno dodatečné poškození.

Bonusové poškození pro 2 jedy: 10% maximálního zdraví cíle jako fyzické poškození

Bonusové poškození pro 3 jedy: 25% maximálního zdraví cíle jako fyzické poškození

První schopnost
schopnost Deathbane

Serqet rychle třikrát přeběhne ze strany na stranu, působí poškození nepřátelům v cestě a aplikuje jed “Deathbane”. Tato schopnost může působit kritický zásah a Serqet je imunní vůči nadhození. Jed “Deathbane” načas sníží fyzickou obranu cíle a poté na cíli doznívá po 20s.
Pozn. Tato schopnost spotřebuje stacky na předmětu Rage pokud nastane kritický zásah.
Tato schopnost je ovlivněna předmětem Deathbringer.
Snížení fyzické obrany se nestackuje, pouze se prodlouží při opakované aplikaci.

Poškození: 60/80/100/120/140 (+45% vaší fyzické síly)

Snížení fyzické obrany: o 10% po dobu 3s

Maximální vzdálenost: 50

Cooldown: 13 sekund

Cena: 60 many

Druhá schopnost
schopnost Cobra’s Kiss

Serqet vyšle své dvě čepele vpřed, působí poškození zasaženým nepřátelům a aplikuje jed “Cobra’s Kiss”. Tento jed přivádí cíl k šílenství a nutí je buď napadat nejbližší spojence nebo mírumilovně následovat Serqet. Po skončení tohoto efektu jed doznívá po dobu 20s.

Poškození: 50/75/100/125/150 (+50% vaší fyzické síly)

Trvání šílenství: 1/1,1/1,2/1,3/1,4s

Rádius: 40

Cooldown: 18 sekund

Cena: 70/75/80/85/90 many

Třetí schopnost
schopnost Ambush

Serqet se zneviditelní a po tuto dobu zůstane stát na místě. Z neviditelnosti může vyskočit, což jí odhalí a působí poškození nepřátelům v cílové oblasti. Serqet zůstane neviditelná dokud neskočí nebo dokud tuto schopnost nepřeruší, avšak nepřátelé v dosahu 12,5 ji odhalí.
Pozn. Obranné struktury odhalí neviditelnost.

Poškození: 80/140/200/260/320 (+50% vaší fyzické síly)

Rádius: 15

Cooldown: 18 sekund

Cena: 70 many

Ultimátní schopnost
schopnost Last Breath

Seqet naskočí na nepřítele, omráčí je, aplikuje jim jed “Last Breath” a odhodí je do vzdálenosti 30 jednotek od ní. Tento jed působí poškození po dobu 5s a zabrání léčení. Pokud nepřítel zemře, zatím co je infikovaný jedem, tak vybuchnou a aplikují jed spojencům v okolí.
Pozn. Tato schopnost lze použít na miniony a jungle kempy.

Poškození: 210/330/450/570/690 True Damage po dobu 5s

Doba omráčení: 1s

Snížení léčení: 100%

Rádius: 20

Cooldown: 90 sekund

Cena: 100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Bohyně jedu Egyptský Fyzický, Na blízko Assassin
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velké poškození vůči jednomu cíli, Velká pohyblivost 400 (+74) 240 (+40) 370
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 1 (+2,16%) 39 +2,25 (+100% fyzické síly) 1/0,75/1,25x poškození
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
14 (+2,9) 30 (+0,9) 9 (+0,7) 4,3 (+0,29)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementCritalicious

Při hře za Serqet způsobte kritický zásah všemi třemi zásahy schopnosti Death Bane.

obrazekachievementIt's Spreading

Při hře za Serqet zabijte schopností Last Breath nepřátelského boha a nechte jed rozšířit mezi další nepřátelské bohy.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20