banner
Rama
Ráma
ikonka
Fyzický
ikonka
Hunter
ikonka
Na dálku
ikonka
Hinduistický
Poslední aktualizace: 24.07.2018
Pasivní schopnost
schopnost Astral Quiver

Každých 12s se v Ramově toulci objeví Astrální šíp a při úspěšném basic attacku je tato doba snížena o 2s. Astrální šípy jsou následně používány ostatními Ramovými schopnostmi.

První schopnost
schopnost Astral Strike

Použitím této schopnosti Rama nasadí do svého luku účinnější šípy, které projdou vším a zpomalují zasažené nepřátele. Vystřelením šípu se spotřebuje 1 Astrální šíp v Ramově toulci a je tak působeno bonusové poškození. Každému dalšímu zasaženému cíli je působeno pouze 75% poškození, které bylo způsobeno předchozímu zasaženému nepříteli. Pokud Rama nemá v toulci žádné Astrální šípy, tak tato schopnost nelze použít.

Zpomalení: 10% (max. 3 stacky)

Doba zpomalení: 2s

Bonusové poškození: 10/20/30/40/50

Cena: 20 many + 1 astrální šíp za výstřel

Druhá schopnost
schopnost Pick Me Up

Pasivní efekt: Pokaždé, když je nepřítel zasažený Astrálním šípem, je procentuální šance, že Astrální šíp vypadne na zem. Při sebrání šípu je přidán jeden Astrální šíp do Ramova toulce.
Aktivní efekt: Rama získá bonus k rychlosti útoku

Šance na navrácení šípu: 10/20/30/40/50%

Bonus k rychlosti útoku: 30/35/40/45/50% po dobu 5s

Cooldown: 15/14/13/12/11 sekund

Cena: 80/85/90/95/100 many

Třetí schopnost
schopnost Rolling Assault

Rama uskočí směrem, kterým momentálně cestuje. Po dobu 5s po uskočení je v jeho basic attack proveden speciálním Astrálním šípem, který působí ochromení a bonusové poškození cíli. Během výstřelu speciálního šípu Rama netrpí penalizací za výstřel.

Doba ochromení: 1/1,25/1,5/1,75/2s

Bonusové poškození: 20/40/60/80/100

Cooldown: 11 sekund

Cena: 70/75/80/85/90 many

Ultimátní schopnost
schopnost Astral Barrage

Rama vyskočí do vzduchu a může odtamtud 3x vystřelit. Výstřely postupně působí 50%, 75% a 100% poškození a oblast poškození se postupně mění z 30 na 20 a nakonec 15.
Pozn. Rama nelze zasáhnout po dobu, co je ve vzduchu.
Rama dopadne na zem poté, co vystřelil 3 šípy a nebo po uběhnutí 5s.

Poškození: 200/300/400/500/600 (+60% vaší fyzické síly)

Rádius: 15/10/7,5

Cooldown: 90 sekund

Cena: 100/110/120/130/140 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Sedmý Vishnův avatár Hinduistický Fyzický, Na dálku Hunter
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velká pohyblivost, Velká rychlost útoku 460 (+76) 205 (+34) 365
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
55 0,95 (+1,7%) 40 +2,5 (+100% fyzické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
12 (+2,8) 30 (+0,9) 8 (+0,65) 4,5 (+0,25)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementI'm a Pro

Při hře za Ramu zabijte dva nepřátelské bohy zatímco jste ve své ultimátní schopnosti.

obrazekachievementOuch!

Při hře za Ramu ochromte tři nepřátelské bohy během jednoho zápasu pomocí schopnosti Rolling Assault.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20