banner
Osiris
Usir
ikonka
Fyzický
ikonka
Válečník
ikonka
Na blízko
ikonka
Egyptský
Poslední aktualizace: 23.06.2018
Pasivní schopnost
schopnost Fragmented

Pokaždé, když Osiris použije schopnost, tak mu upadne část jeho těla a za každou upadnutou část získá bonus ke snížení poškození. Po ztrátě 8 částí se Osiris stane svou spirituální formou a může takto procházet nepřáteli a nepřátelskými zdmi. Jeho basic attacky také nezpůsobují pohybovou penalizaci za útok. Tento efekt je přerušen 6 úspěšnými basic attacky.

Bonus ke snížení přijímaného poškození: 2% fyzického a 1% magického poškození za chybějící část těla

První schopnost
schopnost Sickle Strike

Osiris vrhne svůj srp vpřed a ten se zastaví u prvního zasaženého nepřítele a působí mu poškození a zpomalení. Srp zůstane zabodnutý v nepříteli po dobu trvání zpomalení.

Poškození: 60/105/150/195/240 (+40% vaší fyzické síly)

Trvání zpomalení: 3s

Zpomalení: 20%

Dosah: 55

Cooldown: 5 sekund

Cena: 30 many

Druhá schopnost
schopnost Spirit Flail

Osiris naplní svůj cep spirituální energií, kterou vrhne na zvolené místo. Zasažení nepřátelé pobírají poškození a Osiris získá bonus k rychlosti pohybu. Pokud byl nepřítel zasažený schopnosti “Sickle Strike”, pak je jeho zpomalení po určitý čas umocněno.

Poškození: 70/125/180/235/290 (+75% vaší fyzické síly)

Zvýšené zpomalení: 40% po 3s

Bonus k rychlosti pohybu: 20% po 3s

Rádius: 15

Cooldown: 10 sekund

Cena: 50/55/60/65/70 many

Třetí schopnost
schopnost Judgement Tether

Osiris kolem sebe rozhodí své obvazy a připoutá se tak k jeho nepřátelům. Připoutaní nepřátelé působí Osirisovi snížené poškození po 4s. Pokud nepřátelé odstoupí dostatečně daleko od Osirise, pak se spojení přeruší. Pokud nepřátelé zůstanou v dosahu i po 4s, pak jsou omráčeni.

Snížení poškození: 10/15/20/25/30%

Trvání omráčení: 1,4s

Rádius: 35

Cooldown: 15 sekund

Cena: 60/65/70/75/80 many

Ultimátní schopnost
schopnost Lord of the Afterlife

Osiris odhodí všechny zbývající části a získá tak bonus z jeho pasivní schopnosti. Při odhození také vyskočí do vzduchu a o kus dál dopadne na zem. Při dopadu na nepřítele Osiris vyrazí jejich duši z těla, což jim působí poškození a zabraňuje jim v léčení. Zasaženým nepřátelům je také působen root na 0,4s. Zasaženým nepřátelským minionům je rovněž působeno poškození.
Pozn. Během skoku je Osiris imunní vůči CC.

Poškození: 220/320/420/520/620 (+80% vaší fyzické síly)

Snížení léčení: o 100%

Doba trvání: 6s

Rádius: 15

Cooldown: 90 sekund

Cena: 100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Rozlámaný bůh posmrtného života Egyptský Fyzický, Na blízko Válečník
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velká obrana, Velká rychlost útoku 475 (+85) 230 (+40) 375
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 1 (+1,4%) 39 +2,25 (+100% fyzické síly) 0,5/1/0,5/1x poškození
Poslední dva údery působí poškození všem nepřátelům v oblasti
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
17 (+3) 30 (+0,9) 6 (+0,8) 4,7 (+0,39)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementSimply Stunning

Při hře za Osirise omračte pomocí schopnosti Judgement Tether 3 nepřátelské bohy během jedné hry.

obrazekachievementThe Afterlife Awaits You

Při hře za Osirise zasáhněte jednou ultimátní schopností tři nebo více nepřátelských bohů.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20