banner
Odin
Ódin
ikonka
Fyzický
ikonka
Válečník
ikonka
Na blízko
ikonka
Severský
Pasivní schopnost
schopnost The Allfather

Pokaždé, když na bojišti zemře bůh, Odin získá bonus k rychlosti pohybu a bonus k fyzické síle na 8s. Tento bonus se může stackovat.

Bonus k fyzické síle: 8% za stack (max. 40%)

Bonus k rychlosti pohybu: 4% za stack (max. 20%)

Doba trvání: 8s

První schopnost
schopnost Lunge

Odin skočí a působí poškození všem nepřátelům v místě dopadu.

Poškození: 120/165/210/255/300 (+70% vaší fyzické síly)

Rádius: 20

Cooldown: 15/14/13/12/11 sekund

Cena: 45/50/55/60/65 many

Druhá schopnost
schopnost Raven Shout

Odin svolá hejno havranů, kteří okolo něj utvoří štít. Když štítu vyprší čas, pak vybuchne a působí poškození nepřátelům v dosahu v závislosti na tom, kolik procent zdraví štítu zbylo. Štít při plném zdraví působí dodatečné poškození. Štít nevyprchá, pokud Odin použije schopnost “Lunge”, avšak vybuchne vždy při Odinově dopadu.
Pozn. Štít Odina neochrání před popravujícími schopnostmi.

Zdraví štítu: 100/175/250/325/400 (+60% vaší fyzické síly)

Trvání štítu: 4s

Bonusové poškození: 15%

Rádius: 20

Cooldown: 15 sekund

Cena: 50/55/60/65/70 many

Třetí schopnost
schopnost Gungnir’s Might

Odin okolo sebe dvakrát obtočí své kopí a působí tak poškození za každý úder a také je zpomaluje.

Poškození za úder: 45/65/85/105/125 (+30% vaší fyzické síly)

Zpomalení: 40%

Doba zpomalení: 2/2,2/2,4/2,6/2,8s

Rádius: 20

Cooldown: 10 sekund

Cena: 70 many

Ultimátní schopnost
schopnost Ring of Spears

Odin vytvoří klec utvořenou z kopí, která zabraňuje v pohybu nepřátelům, avšak Odin a jeho spojenci se mohou skrz klec pohybovat volně. Tato klec neblokuje útok. Nepřátelé uvnitř klece mají sníženou rychlost útoku a nemohou se léčit. Odin je uvnitř klece imunní vůči zpomalením a rootu. Pokud nepřátelský hráč zemře uvnitř Odinovi klece, pak Odin získá permanentní bonus k fyzické síle. Tento bonus se stackuje.

Snížení rychlosti útoku: 20/30/40/50/60%

Snížení léčení: 100%

Bonusová síla: +5 za stack (max. 10 stacků)

Trvání klece: 6s

Rádius: 30

Cooldown: 75 sekund

Cena: 100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Všeotec Severský Fyzický, Na blízko Válečník
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velká oblast poškození, Velký crowd control 460 (+80) 200 (+35) 370
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 1 (+1,1%) 38 +2 (+100% fyzické síly) 1/1/1/1,5x poškození a rychlosti úderu
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
16 (+3) 30 (+0,9) 9 (+0,63) 4,1 (+0,4)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementBird Bomb

Při hře za Odina zabijte 15 nepřátel během jednoho zápasu za použití kombinace schopností Raven Shout a Lunge.

obrazekachievementCage Match

Při hře za Odina zabijte 4 nepřátele uvnitř schopnosti Ring of Spears během jednoho zápasu.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20