banner
Amaterasu
Amaterasu
ikonka
Fyzický
ikonka
Válečník
ikonka
Na blízko
ikonka
Japonský
Poslední aktualizace: 14.10.2018

Když se první paprsky nového úsvitu objeví na horizontu, dříve než kamkoliv jinam, dopadnou na zemi vycházejícího Slunce. Říši ostrovů opatrně vykreslenou pohyby štětce jejich božstev. To ranní světlo, které přináší teplo a život, je Amaterasu, shovívavá bohyně Slunce, která je milovaná všemi.

Méně oblíbení jsou však její bratři, zejména Susano-o, nositel bouřek, jehož žárlivost na popularitu sestry ho donutila spálit její pole se zlatou říší a rozebrat posvátné tkalcovské stavy jejich lidí. Žalem zhroucená nad touto destrukcí, se Amaterasu uzavřela uvnitř hluboké jeskyně. Její lidé začali trpět a říše padla do zdrcující temnoty.

Po dlouhý čas zde zůstala schovaná před všemi hrůzami světa. Až jednoho dne se ozvalo bušení z venku jeskyně. Nejprve se ho snažila ignorovat, avšak zvědavost ji nakonec přemohla. Odsunula velký kámen uzavírající jeskyni a opatrně vyhlédla, jen aby uzřela do vyleštěného bronzového zrcadla. Oslepená vlastním odrazem, byla Amaterasu nucena vylézt a najít zdroj onoho zvuku. Z obou stran jí popadly ruce a vysvobodily jí z útrob temné jeskyně. Shromážděni zde byly stovky jejích přátel a milovaných. Na širokém vědře tu tancovala Usume, bohyně veselí, a vytvářela tak nepravidelné bubnování pro obveselení přítomných. Amaterasu se usmála nad tímto pohledem a světlo se díky tomu konečně navrátilo do světa.

Když uzřela všechny ty, kteří na ní spoléhali, všechny co jí milovali, se Amaterasu zapřísáhla, že už se nikdy neschová před žádnou katastrofou. Místo toho jí bude čelit, stejně tak jako každé ráno vychází Slunce.

Pasivní schopnost
schopnost Illuminating Strike

Amaterasu osvítí nepřátele, které zasáhne pomocí basic attacků. Po třech zásazích je cíl obklopen aurou, která způsobí, že cíl pobírá o 10% více poškození ze všech zdrojů po dobu 5s. Nepřátelé, kteří se k tomuto cíli přiblíží, jsou také ovlivněni touto aurou.

Oslabující aura: Zvýšení přijatého poškození o 10%
Doba trvání aury / stacků: 5s
Maximální počet stacků: 3
Rádius: 30

První schopnost
schopnost Divine Presence

Amaterasu využije sílu svého náhrdelníku a každou vteřinu se léčí po dobu 4 sekund a poskytuje auru svým spoluhráčům v blízkosti. Její aury jsou vždy aktivní a při aktivaci této schopnosti se přepíná mezi aurou odvahy, která dává bonus k poškození a aurou shovívavosti, která dává bonus k rychlosti pohybu.

Léčení za interval: 15/25/35/45/55 (+5% vaší fyzické síly)
Aura shovívavosti: 5/10/15/20/25% k rychlosti pohybu
Aura odvahy: 15/20/25/30/35 k síle
Rádius: 30
Cooldown: 9 sekund
Cena: 50/55/60/65/70 many
 

Druhá schopnost
schopnost Heavenly Reflection

Amaterasu začne po dobu 5s nabíjet své zrcadlo. Po dobu nabíjení Amaterasu pobírá snížené poškození. Po uplynutí 5s nebo po znovuaktivování schopnosti Amaterasu vystřelí své zrcadlo kupředu. Zrcadlo se nabíjí úspěšným zasažením nepřátel nebo pobíráním poškození a při plném nabití může působit až dvojnásobné poškození.

Snížení přijatého poškození: o 3/6/9/12/15%
Základní poškození: 50/90/130/170/210 (+60% vaší fyzické síly)
Bonusové poškození při plném nabití: 50/90/130/170/210
Cooldown: 14 sekund
Cena: 70/75/80/85/90 many

Třetí schopnost
schopnost Glorious Charge

Amaterasu odrazí světlo ze své posvátné čepele a umlčí nepřátele před sebou. Poté se rozeběhne vpřed a zastaví se u prvního zasaženého nepřátelského boha.

Doba umlčení: 1s
Poškození rozeběhem: 70/130/190/250/310 (+60% vaší fyzické síly)
Cooldown: 18 sekund
Cena: 70/75/80/85/90 many
 

Ultimátní schopnost
schopnost Dazzling Offensive

Amaterasu soustředí sílu z nebes do 3 silných kombinovaných úderů. Druhý zásah působí o 20% více poškození a působí zpomalení. Třetí zásah působí o 40% více poškození a působí omráčení. Aby se postupovalo v kombu, pak musí být nepřítel zasažen každým z jednotlivých útoků.

Poškození prvním úderem: 75/125/175/225/275 (+50% fyzické poškození)
Doba zpomalení: 2s
Doba omráčení: 2s
Cooldown: 75 sekund
Cena: 100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Třpytivé světlo Japonský Fyzický, Na blízko Válečník
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velká pohyblivost, Velká oblast poškození 470 (+82) 220 (+35) 375
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 1 (+1,2%) 39 +2 (+100% fyzické síly) 1/0,5/1x poškození a rychlosti úderu
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
18 (+3) 30 (+0,9) 8 (+0,8) 4,8 (+0,4)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementMy Offense is Dazziling

Při hře za Amaterasu zasáhněte tři nebo více nepřátel finálním úderem vaší ultimátní schopnosti.

obrazekachievementReflect the Heavens

Při hře za Amaterasu plně nabijte své zrcadlo za 1 sekundu.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20