banner
Kuzenbo
Kuzenbo
ikonka
Magický
ikonka
Guardian
ikonka
Na blízko
ikonka
Japonský
Poslední aktualizace: 14.02.2018

Kappy jsou prohnaní tvorové. Schovávají se pod hladinou řek a jezer a čekají, až se přiblíží smrtelníci, které pak stáhnou pod vodu a utopí si je k obědu. Kdyby se někdo koukal pouze na jejich vzhled a infantilní smysl pro humor, mohl by si je lehce splést s rozpustilými želvími muži, téměř hravými, avšak ve skutečnosti jsou nebezpečně silné a nemilosrdné. Králem mezi těmito příšerami je Kuzenbo, větší, silnější a prohnanější než všechny ostatní, ač zrovna tak infantilní.

Kuzenbo přivedl svých devět tisíc kappých následovníků do Japonska, kde pustošili vesnice u řek a rybářské lodě za použití jejich nepřirozené síly. Tak chytré, tak hladové se Kappy staly, že na ně vyrazila i japonská armáda, avšak vojáci se s nimi nemohli rovnat.

Když se jejich temeno, tvarem připomínající misku, naplní vodou, neskutečně zesílí a to tak, že jsou mnohem silnější než jakýkoliv smrtelník. Avšak mají také podivný smysl pro čest, a tak se Kappy na oplátku ukloní komukoliv, kdo se ukloní jim a vylijí si tak veškerou svou sílu na zem. Je to jediný způsob, jak jednu z nich porazit.

I když Kuzenbo bojoval v nesčetném množství bitev, byl poražen pouze dvakrát. Po jeho druhé porážce rukou Generála Kiyomasa, byl Kuzenbo donucen k přísaze, že už se nikdy nebude plést do záležitostí lidí nebo zvířat, slib, který král Kapp od té doby plnil.

Avšak bohové jsou férovou kořistí.

Pasivní schopnost
schopnost Water Bowl

Pokaždé, když Kuzenbo obdrží poškození, které odpovídá 2% jeho maximálního zdraví (před započtením obrany), získá Kuzenbo stack, který mu poskytne 1,5% snížení obdrženého poškození a na hlavě se mu začne tvořit jezírko (max. 10 stacků). Stacky vydrží 10s a tato doba je obnovena pokaždé, když získá další stack. Pokud je nadhozen, odhozen, popadnut, přitáhnut, zasažen banishem nebo jakkoliv jinak vyrušen, pak jezírko ztratí polovinu stacků.

Snížení obdrženého poškození: 1% za 2% chybějícího maximálního zdraví

Maximální snížení přijatého poškození: 10%

Ztracené snížení obdrženého poškození při vyrušení: 5%

Doba trvání: 10 sekund

První schopnost
schopnost NeNe Kappa

Kuzenbo povolá a vrhne silnou NeNe Kappu, která se odráží od stěn. Po vrhnutí se NeNe Kappa odrazí od stěny a odcestuje 70 jednotek vzdálenosti a maximálně dvojím odrazu. Pokud je nepřátelský bůh zasažen NeNe Kappou, pak obdrží poškození, vyleze ze svého krunýře a začne na něj útočit. NeNe Kappa získá 20% z Kuzenbova maximálního zdraví a obrany. Nepřátelé zasažení touto schopností (nikoliv basic attacky kappy) jsou zpomaleni.

Poškození za odraz: 70/105/140/175/210 (+55% vaší magické síly)

Poškození Kappou za zásah: 35/45/55/65/75

Zdraví Kappy: 25/30/35/40/45 (+20% vašeho maximálního zdraví)

Zpomalení: 20%

Dosah: 70

Cooldown: 16 sekund

Cena: 70/75/80/85/90 many

Druhá schopnost
schopnost Shell Spikes

Ostny na Kuzenbově krunýři se vystrčí a odraží procento přijatého poškození zpět nepříteli, který ho udělil. Po aktivaci je pokaždé, když Kuzenbo obdrží poškození, snížen cooldown schopnosti NeNe Kappa. Tato schopnost jde aktivovat pod Crowd Control efektem.

% obdrženého poškození: 20/25/30/35/40%

Snížení cooldownu za zásah: 0,5/0,7/0,9/1,1/1,3s

Doba trvání: 3s

Cooldown: 14/13,5/13/12,5/12 sekund

Cena: 50/55/60/65/70 many

Třetí schopnost
schopnost Sumo Slam

Kuzenbo se rozběhne vpřed, stane se imunním vůči zpomalením a Rootům, působí poškození minionům, kterými proběhne a využije svou nesmírnou sílu k tomu, aby začal strkat prvního nepřátelského boha, na kterého narazí. Každý další zasažený bůh obdrží poškození a stejně tak i bůh, který je strkán. Náraz do stěny rovněž působí strkanému bohu poškození.

Poškození za zásah: 80/110/140/170/200 (+35% vaší magické síly)

Cooldown: 12s

Cena: 60/65/70/75/80 many

Ultimátní schopnost
schopnost Watery Grave

Kuzenbo se schová do svého krunýře, vystrčí ostny, začne se točit a vyvolá tak silné proudy, které odhazují nepřátele. Rovněž má zvýšenou rychlost pohybu a možnost volně se pohybovat do všech směrů. Poškození po první rotaci je sníženo o 50%.

Poškození za první zásah: 80/130/180/230/280 (+40% vaší magické síly)

Poškození za zásah: 40/65/90/115/140 (+20% vaší magické síly)

Zvýšení rychlosti pohybu: o 45%

Rádius: 22,5

Cooldown: 75 sekund

Ceny: 100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Král Kappa Japonský Magický, Na blízko Guardian
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velký Crowd Control, Velká obrana 500 (+100) 200 (+34) 365
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 1 (+1,2%) 38+1,5 (+20% vaší magické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
18 (+3,2) 30 (+0,9) 8 (+0,85) 4,6 (+0,42)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementShell Reflect

Při hře za Kuzenba vraťte 280 poškození za jedno použití schopnosti Shell Spikes.

obrazekachievementTriple Treble

Při hře za Kuzenba nadhoďte nepřátelského boha třikrát jedním použitím schopnosti Watery Grave.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20