banner
Kumbhakarna
Kumbhakarna
ikonka
Magický
ikonka
Guardian
ikonka
Na blízko
ikonka
Hinduistický
Poslední aktualizace: 08.03.2018

Slyšíte to? To burácení rozléhající se po horách? Je to snad bitva odehrávající se míle daleko? Nebo snad pochod slonů po planinách? Vězte, že nejde ani o jedno. To burácení je hlasité chrápání Kumbhakarny, spícího obra.

Usměvavý a k přátelům upřímný, ale v bitvě zdrcující Kumbhakarna ztělesňuje vlastnosti hrdiny, avšak jeho loajalita k tyranskému bratru Ravanovi ho často nutí k výběru špatné strany.

Je tak žoviální a zbožný, že když mu chtěl Brahma udělit požehnání, přál si, aby zaujal Indrovo místo a vládl nebesům. Indra se cítil ohrožen, přesvědčen že byl mu Brahma toto přání splnil, a kouzlem mu na poslední chvíli zavázal jazyk. Místo toho, aby žádal o "Indraasana" (Indrovo místo), požádal o "Nidraasama" (spánek).

Nyní je z Kumbhakarny dřímající monsturm, které se budí jednou za šest měsíců. Ravana je však čím dál tím více znepokojen rostoucí horlivostí bitvy mezi bohy a démony a cítí, že se jeho vláda vytrácí. Proto se rozhodl Kumbhakarnu vzbudit předčasně, aby ho donutil bojovat. I když neochotně a vědom si toho, že postoj jeho bratra je nespravedlivý, se Kumbhakarna rozhodl bojovat z čiré loajality a kvůli válečnému kodexu.

To, co teď slyšíte však není jeho chrápání, ale Kumbhakarnův mocný řev. Nebo to snad bylo zívnutí?

Pasivní schopnost
schopnost Sleepy

Kumbhakarna nezemře, pokud dosáhne 0 zdraví, ale místo toho usne. Po 8s se probudí a získá 25% zdraví a many, pokud nebyl během spánku zabit pomocí 6 (+1 za každých 5 úrovní) basic attacků. Tato schopnost má cooldown 240s.
Pozn. Tato schopnost se aktivuje, i když byla na zabití použita popravující schopnost.

První schopnost
schopnost Throw Back

Kumbhakarna se ospale rozběhne vpřed a pokud zasáhne nepřítele, tak se zastaví a působí mu poškození. Pokud je zasaženým nepřítelem minion, pak ho odhodí a působí zvýšené poškození nepříteli, který je zasažený letícím minionem.

Poškození: 70/140/210/280/350 (+50% vaší magické síly)

Poškození letícím minionem: 90/160/230/300/370 (+60% vaší magické síly)

Dosah: 45

Cooldown: 15 sekund

Cena: 60/65/70/75/80 many

Druhá schopnost
schopnost Groggy Strike

Kumbhakarna se natáhne, udeří svou holí k zemi a působí poškození a root zasaženým nepřátelům.

Poškození: 70/120/170/220/270 (+50% vaší magické síly)

Doba trvání rootu: 2s

Dosah: 40

Cooldown: 10 sekund

Cena: 50/55/60/65/70 many

Třetí schopnost
schopnost Mighty Yawn

Kumbhakarna mohutně zívne, což uspí nepřátele v doslechu. Pokud jsou nepřátelé probuzeni dříve, mají sníženou rychlost útoku a pohybu. Tuto schopnost může Kumbhakarna použít i během spánku vlivem pasivní schopnosti.

Doba uspání: 1/1,5/2/2,5/3s

Doba zpomalení: 1/1,25/1,5/1,75/2s

Zpomalení: 40%

Snížení rychlosti útoku: 30/35/40/45/50%

Rádius: 25

Cooldown: 15 sekund

Cena: 70/75/80/85/90 many

Ultimátní schopnost
schopnost Epic Uppercut

Kumbhakarna se rozběhne vpřed a zastaví se u prvního nepřátelského boha, kterého zasáhne. Tomuto bohu udělí mocný úder, který ho vyhodí do vzduchu a působí poškození. Když nepřítel přistane, pak působí poškození v oblasti přistání a nadhodí nepřátele.

Poškození na počátku: 75/100/125/150/175 (+15% vaší magické síly)

Poškození při dopadu: 250/350/450/550/650 (+40% vaší magické síly)

Doba nadhození: 2,2s

Dosah: 30

Cooldown: 90/85/80/75/70 sekund

Cena: 100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Spící obr Hinduistický Magický, Na blízko Guardian
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velký crowd control, Velká obrana 490 (+100) 200 (+34) 365
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 1 (+1,2%) 38 +1,5 (+20% magické síly) 1/0,75/1,25x poškození
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
18 (+3,2) 30 (+0,9) 8 (+0,75) 4,6 (+0,42)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementDown, Set, Gut

Při hře za Kumbhakarnu zabijte nepřátelského boha odpálením miniona pomocí schopnosti Throwback.

obrazekachievementStay There

Při hře za Kumbhakarnu způsobte root třem nebo více nepřátelům jednou schopností Groggy Strike.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20