banner
Khepri
Cheprer
ikonka
Magický
ikonka
Guardian
ikonka
Na blízko
ikonka
Egyptský
Poslední aktualizace: 05.05.2018

Za úsvitu se Slunce zvedá nad obzorem a koupe lidstvo v barvách a životě. Při západu Slunce zapadne za kraj světa a ztraceno zraku zahalí vše temnotou. Zatímco Slunce svítí na říši smrtelníků, vede ho Ra, avšak během noci sdílíme naše Slunce s podsvětím. A není to Ra, kdo táhne Slunce při jeho podzemské cestě, ale Cheprer, bůh skarab, který přináší úsvit.

Skarabové z hlíny a trusu vyrábí perfektní kuličky. Do nich pak kladou vajíčka, ze kterých se jejich plně vyvinutá mláďata klubají. Za použití svých silných rukou a nohou skarabové valí kuličku, která je několikrát větší než oni sami, na neuvěřitelnou vzdálenost. Tuto sílu získali od svého otce, Cheprera, neb pro nositele úsvitu je Slunce jeho kuličkou a všechny duše, živé či mrtvé, jsou jeho děti.

Cheprer je ochránce a přítel. Je to symbol síly a loajality. Ač normálně zůstává stranou, Cheprer se připravuje chránit život v nadcházející bitvě. Bude bojovat a chránit nás až do posledního západu. Do té doby je však stále nositelem úsvitu.

Pasivní schopnost
schopnost Fortitude

Každých 5s Khepri na sebe a spoluhráče v dosahu aplikuje štít, který přidá +2% maximálního života příjemce po dobu 15s. Interval aplikace štítu se změní na každých 10s, pokud je Khepri v boji.

Maximální bonus k životu v podobě štítu: +10% maximálního života (2% za stack)

Rádius: 30

První schopnost
schopnost Abduct

Khepri se vrhne vpřed a působí poškození všem nepřátelům, které zasáhne. Pokud cestou narazí na nepřátelského hráče, pak ho popadne a začne ho přitahovat zpět. Přitahovaní nepřátelé jsou umlčeni.

Poškození: 80/130/180/230/280 (+40% vaší magické síly)

Doba přitahování: 1,5/1,6/1,7/1,8/1,9s

Dosah: 40

Cooldown: 14 sekund

Cena: 60 many

Druhá schopnost
schopnost Rising Dawn

Khepri vyšle Slunce vpřed a působí popálení nepřátelům, kterých se slunce dotkne. Také jim snižuje fyzickou obranu a působí poškození za čas. Pokud Slunce zasáhne Khepriho spojence, pak takto zasažení pobírají menší poškození po určitý čas.

Poškození: 10/13/16/19/21 (+5% vaší magické síly) každých 0,3s

Snížení obrany: o 5/10/15/20/25%

Snížení přijímaného poškození: o 10/15/20/25/30%

Doba trvání: 3s

Dosah: 70

Cooldown: 12 sekund

Cena: 50/60/70/80/90 many

Třetí schopnost
schopnost Solar Flare

Khepri povolá hněv Slunce na jím zvolené místo a působí tak poškození a root zasaženým nepřátelům.

Poškození: 60/115/170/225/280 (+30% vaší magické síly)

Trvání rootu: 1,5/1,6/1,7/1,8/1,9s

Rádius: 15

Cooldown: 16 sekund

Cena: 60/65/70/75/80 many

Ultimátní schopnost
schopnost Scarab's Blessing

Khepri požehná spoulhráči a očistí ho od všech CC efektů. Také jim udělí bonus k rychlosti pohybu a imunitu vůči zpomalením. Pokud hráč zemře během toho, co je požehnán, tak je oživen a vrácen s určitou částí zdraví na místo, kde je Khepri.
Pozn. Požehnání nezabrání popravujícím schopnostem.

Zdraví při oživení: 25/30/35/40/45% maximálního zdraví cíle

Bonus k rychlosti pohybu: 20/25/30/35/40%

Doba trvání: 5s

Rádius: 15

Dosah: 55

Cooldown: 110 sekund

Cena: 80/90/100/110/120 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Přinašeč úsvitu Egyptský Magický, Na blízko Guardian
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velká obrana, Velký crowd control 490 (+90) 190 (+34) 365
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 1 (+1,2%) 38 +1,5 (+20% magické síly) 1/0,5/1,5x poškození a rychlosti úderu
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
19 (+3) 30 (+0,9) 8 (+0,8) 5 (+0,4)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementLet's Hug

Při hře za Khepriho popadněte pět nepřátelských bohů, kteří byly zasaženi vaší schopností Solar Flare během jednoho zápasu.

obrazekachievementNever Fear, Khepri's Here

Při hře za Khepriho zachraňte všechny hráče ve svém týmu, včetně sama sebe, během jednoho zápasu.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20