banner
Janus
Janus
ikonka
Magický
ikonka
Mág
ikonka
Na dálku
ikonka
Římský
Poslední aktualizace: 07.04.2018

Mnozí se bojí změny. Cestování do neznáma. Odbočení z bezpečné cesty jistoty neznámo kam. Ale život je změna, a cesta skrz průchody, jak fyzické, tak emocionální, je každým momentem cestou k něčemu novému a Janus, bůh portálů a přechodů, je ten, který je má na starost.

Se svými dvěma obličeji se Janus neustále dívá do minulosti i budoucností, znaje obojí, ale neschopen jejich ovlivnění. Je pouze mezičlánkem, k nalezení během změny ročních období, při narození dítěte a ve vchodech do paláců a hostinců. Z toho důvodu po něm římané pojmenovali první měsíc, leden (January), jako portál mezi rokem starým a novým.

Avšak římští císaři mu přisuzují ještě jednu podivnou tradici. Na každém konci jejich paláců jsou masivní dveře. V časech míru jsou dveře zavřené, avšak v časech války jsou otevřeny dokořán. Jak Řím sílil, jen vzácně docházelo k zavírání těchto dveří, ale od těch dob vládlo téměř čtyři sta let míru a dveře paláce jsou již zaprášené. V těchto dnech jsou však dveře otevřeny znovu. Zdá se, že válka se navrátila a jedna z největších změn nás teprve čeká.

Pasivní schopnost
schopnost Passages

Pokaždé, když Janus projde portálem nebo přejde přes fázový práh, zestárne a zmoudří, což mu poskytne bonusový magický scaling pro jeho příští schopnost.

Bonusové magické poškození: 15% magické síly

První schopnost
schopnost Portal

Janus vytvoří ve světě portál. Pokud je tento portál umístěn na zeď, pak vytvoří průchod z jedné strany zdi na druhou a je připravený pro použití Janusem nebo jeho spoluhráčem. Do portálu lze vstoupit oběma konci, ale uzavře se po jednom použití. Pokud je portál umístěný na zem, pak do něj mohou spadnout pouze nepřátelé nebo Janus sám. Vstup do tohoto portálu má za následek teleportaci do vzduchu nad ním a nepřátelům je působeno poškození při přistání na zem. Ten, kdo propadne tímto portálem je mimo boj a nelze mu působit poškození dokud nepřistane (výjimkou je poškození za čas aplikované před propadem).
Pozn. Bohové, kteří jsou ochromeni, nemohou projít portálem na zdi.

Poškození: 80/130/180/230/280 (+60% vaší magické síly)

Doba propadu: 1,5s

Doba portálu na zdi: 5s

Maximální dosah portálu: 100

Rádius: 10

Cooldown: 12 sekund

Cena: 70 many

Druhá schopnost
schopnost Unstable Vortex

Janus vytvoří dva nestabilní portály, které jsou příliš malé na průchod, pošle je proti nepřátelům a působí jim tak poškození. Nepřátelé zasažení oběma portály přijímají pouze 30% poškození při druhém zásahu.

Poškození: 90/150/210/270/330 (+70% vaší magické síly)

Dosah: 70

Cooldown: 8 sekund

Cena: 70/75/80/85/90 many

Třetí schopnost
schopnost Threshold

Pasivní efekt: Janus a jeho spoluhráči mají zvýšenou rychlost pohybu když projdou portálem nebo přejdou nad fázovým prahem (max. 2 stacky).
Aktivní efekt: Janus otevře multidimenzionální trhlinu v podobě fázového prahu, která zpomalí nepřátele, kteří přes ní projdou a fázově je označí. Takto označenému cíli je působeno dodatečné poškození, když je zasažen jednou z Janusových poškozujících schopností.

Fázové zpomalení: 25% po dobu 3s

Dodatečný bonus k poškození: 20/30/40/50/60

Trvání fázového prahu: 3/4/5/6/7s

Rychlost pohybu: 10/15/20/25/30% za průchod

Trvání pasivního efektu: 5s

Cooldown: 15 sekund

Cena: 60/65/70/75/80 many

Ultimátní schopnost
schopnost Through Space and Time

Janus vytvoří kouli multidimenzionální energie a pošle jí skrz bojiště. Tato energie vytvoří portál na každém povrchu, kterého se dotkne, do vzdálenosti 500 jednotek. Tyto portály vydrží 10s, mohou být použity všemi spoluhráči a po použití nezmizí. Nepřátelé zasažení touto energií přijímají poškození, které se zvyšuje se vzdáleností, kterou energie odcestuje. Během vyvolávání energie je Janus imunní vůči CC.

Poškození: 200/300/400/500/600 (+50% vaší magické síly)

Dodatečný bonus k poškození: 200% vaší magické síly při vzdálenosti větší než 800 jednotek

Cooldown: 110 sekund

Cena: 100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Bůh portálů a přechodů Římský Magický, Na dálku Mág
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velká oblast poškození, Velká pohyblivost 400 (+70) 350 (+58) 360
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
55 1 (+0,8%) 34 +1,45 (+20% magické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
8 (+2,6) 30 (+0,9) 6 (+0,45) 5 (+0,45)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementNo Scope

Při hře za Januse zasáhněte alespoň dva nepřátelské bohy vaší ultimátní schopností na maximální vzdálenost.

obrazekachievementWatch Your Step

Při hře za Januse nechte nepřátelské hřáče propadnout 15 různými portály.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20