banner
Isis
Eset
ikonka
Magický
ikonka
Mág
ikonka
Na dálku
ikonka
Egyptský
Poslední aktualizace: 22.03.2018

Když se Eset narodila, byla bohyní. Když se vdala, stala se královnou. Ale legendární výprava kvůli vzkříšení jejího zabitého manžela jí učinila zachráncem.

Eset se narodila bohovi Země a bohyni nebes a stala se právem bohyní milovanou jak bohatými, tak chudými, šampiónem hříšníků a otroků, řemeslníků i aristokratů. Vládla magickou silou, neb znala pravá jména mnoha věcí. V pravých jménech totiž vězí pravá síla.

Eset a její muž Usir vládli Egyptu jako symboly řádu a spravedlnosti a své království vedli k prosperitě. Ale Usir měl bratra Seta, který byl pln žárlivosti a zloby a snažil se uchvátit jeho trůn. Pro něj nebyla pouhá vražda dostatečná. Set Usira rozdělil na kousíčky a schoval je po celém Egyptě.

V útěku před Setovým hněvem Eset potajmu procestovala zemi a shromáždila všechny kousky svého manžela. Mezitím Setova vláda přivedla zemi k chaosu a vše se zdálo ztracené. Neschopná najít poslední kus Eset již nemohla déle čekat a použila svou magickou sílu k přivedení manžela zpět k životu. Tu noc jejich láska zplodila dítě, Hora, který pomstil svého otce a vyhnal Seta pryč z Egypta.

Její statečnost, houževnatost, její schopnosti a láska pomohla Eset zachránit Egypt a stát se matkou všech faraonů. Dlouho se modlila, aby se již nikdy neobjevil chaos a zůstala vláda řádu a prosperity, avšak dny míru jsou u konce. Tentokrát nemusí být roztrhán jen její muž, ale celý svět, a dokonce ani bohyně magie nemá moc, aby ho znovu dala dohromady.

Pasivní schopnost
schopnost Funeral Rights

Isis sdílí bonusový HP5 a MP5 se spoluhráči v blízkosti. Za každou smrt, které byla svědkem, její aura získá další stack (max. 10). Po dosažení 10 stacků Isis obdrží +10% ke snížení cooldownů.

HP5: +2 za stack

MP5: +2  za stack

Rádius pro svědectví úmrtí: 80

Rádius pro sdílení: 30

První schopnost
schopnost Wing Gust

Isis začne máchat křídly a zvýší si tak rychlost pohybu a navíc po tuto dobu netrpí zpomalením při pohybu pozpátku. Během máchání také způsobí poryv větru, který působí poškození nepřátelům v cestě. Isis je imunní vůči rootu a odhození.

Poškození: 35/55/75/95/115 (+40% vaší magické síly) za jedno máchnutí

Počet máchnutí křídel: 4

Rychlost pohybu: 25%

Doba trvání: 3s

Cooldown: 10 sekund

Cena: 80/85/90/95/100 many

Druhá schopnost
schopnost Spirit Ball

Isis pošle vpřed kouli energie, která během cesty dosáhne až 1,5x poškození při maximální vzdálenosti. Isis může tuto kouli nechat kdykoliv vybuchnout, čímž způsobí poškození a omráčení nepřátelům v dosahu 10 stop, který může trvat až 1,5s při maximální vzdálenosti.

Poškození: 70/110/150/190/230 (+70% vaší magické síly)

Doba omráčení: 1s

Rádius: 10

Cooldown: 10 sekund

Cena: 70/80/90/100/110 many

Třetí schopnost
schopnost Dispel Magic

Isis touto schopností umlčí zasažené nepřátele, kteří taktéž ztratí část jejich magické obrany a jsou zpomaleni po určitou dobu. Spojenci v dosahu, kteří jsou pod účinkem schopnosti “Funeral Rites”, získají bonus k magické obraně po dobu trvání.

Zpomalení: 20%

Bonus k magické obraně: 10/15/20/25/30%

Snížení magické obrany: o 10/15/20/25/30%

Doba snížení magické obrany: 1,5/1,75/2/2,25/2,5s

Rádius: 15

Doba umlčení: 1/1,25/1,5/1,75/2s

Cooldown: 18 sekund

Cena: 80/85/90/95/100 many

Ultimátní schopnost
schopnost Circle of Protection

Isis vsadí svou hůl do země po dobu 5s, během které spojenci v dosahu přijímají menší poškození. Jakékoliv provedené poškození v dosahu hůl nabije a ta po další aktivaci vybuchne, působí poškození nepřátelům a léčí spojence v dosahu.

Poškození: 160/200/240/280/320 (+50% vaší magické síly)

Léčení: 80/100/120/140/160 (+25% vaší magické síly)

Snížení poškození: o 15%

Maximální náboj: 800/1600/2400/3200/4000

Maximální násobení poškození / léčení: 1,5/2/2,5/3/3,5x

Rádius: 30

Cooldown: 90 sekund

Cena: 80/90/100/110/120 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Bohyně magie Egyptský Magický, Na dálku Mág
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velká oblast poškození, Velký crowd control 365 (+68) 280 (+51) 355
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
55 1 35 +1,5 (+20% magické síly) 1/1/1,5x poškození a rychlosti úderu, finální část má oblast poškození 6 stop
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
9 (+2,7) 30 (+0,9) 6 (+0,45) 4,8 (+0,43)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementSilenced

Při hře za Isis umlčte patnáct nepřátelských bohů během jednoho zápasu pomocí schopnosti Dispel Magic.

obrazekachievementStay In The Circle

Při hře za Isis vylečte tři nebo více spoluhráčů a zabijte jednoho nepřítele pomocí jedné schopnosti Circle of Protection.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20