banner
Hou Yi
Hou Yi
ikonka
Fyzický
ikonka
Hunter
ikonka
Na dálku
ikonka
Čínský

V čase dávno minulém se stala neočekávaná pohroma. Deset Sluncí vystoupalo nad horizont aniž by někdo věděl, odkud se vzala. Takové množství světla a tepla pustošilo zemi, pole s obilím uvadala, řeky se vysušovaly, a dokonce se i tavil kov. Sehnutí pod velkým horkem lidé žádali císařského boha Di Juna, aby jim pomohl. Na pomoc vyslal skvělého lučištníka Hou Yiho.

Ozbrojen mystickým červeným lukem a toulcem plným bílých šípu přicestoval Hou Yi na Zem. Našel zde jen pustinu. Zastiňujíc si oči pohlédl na oblohu, kde deset Sluncí krutě zářilo.

Prvním šípem se Hou Yi snažil Slunce vystrašit a zahnat je, avšak ta na obloze zůstala. A tak Hou Yi natáhl luk znovu a vystřelil smrtelnou ránu. Zasáhl jedno ze Sluncí, které barevně explodovalo a velký červený havran se třemi nohami padl k zemi, zabitý bílým šípem.

Ještě osmkrát Hou Yi natáhl svůj luk. Osm střel vyslal. Osm dalších výbuchů se objevilo na nebesích a osm dalších havranů padlo mrtvých. Jedno Slunce zůstalo a ve strachu z Hou Yiho luku se podvolilo a schovalo se za horizont.

Nyní je Hou Yi posílen silou červených havranů, dští oheň a světlo vůči těm, co hrozí světu, ať je to monstrum nebo zvíře, drak či Slunce, člověk nebo bůh. Hou Yi je Obráncem Země.

Pasivní schopnost
schopnost Suntouched

Po obdržení kritického zásahu Hou Yimu nemůže být způsoben další po dobu 3s.
Pozn. Tato schopnost nefunguje proti kritickým zásahům v Ne Zhově ultimátní schopnosti.

První schopnost
schopnost Ricochet

Hou Yi vystřelí silnou střelu, která se může odrážet od zdí. Pokud se šíp odrazí od zdi, pak urazí vzdálenost 70 jednotek od místa odrazu a získá +40% poškození za každý odraz, přičemž maximum jsou 2 odrazy. Tento šíp také omráčí cíl, pokud má na sobě znamení zlaté vrány.

Poškození: 75/120/165/210/255 (+65% vaší fyzické síly)

Doba omráčení: 1s

Dosah: 55

Cooldown: 10 sekund

Cena: 60/65/70/75/80 many

Druhá schopnost
schopnost Mark of the Golden Crow

Touto schopností Hou Yi označí své nepřátele znamením zlaté vrány. Označení nepřátelé přijímají bonusové poškození z Hou Yiho schopností a basic attacků, za každých 10% chybějícího zdraví. Na všech úrovních schopnosti jsou pak označení nepřátelé viditelní na Hou Yiho minimapě a to včetně neviditelných cílů. Značka na nepříteli vydrží po dobu 10s.

Zvýšení poškození: 1/2/3/4/5% za každých 10% chybějícího zdraví

Dosah: 50

Cooldown: 18 sekund

Cena: 50 many

Třetí schopnost
schopnost Divebomb

Hou Yi vyskočí do vzduchu a po chvilce zde strávené přistane do zvolené cílové oblasti a působí tak poškození nepřátelům v oblasti. Pokud na sobě má nepřítel znamení zlaté vrány, pak je při Hou Yiho dopadu odhozen.

Poškození: 70/110/150/190/230 (+60% vaší fyzické síly)

Rádius: 20

Cooldown: 15 sekund

Cena: 70/75/80/85/90 many

Ultimátní schopnost
schopnost Sunbreaker

Hou Yi vystřelí devět šípů do oblak a s každým šípem sestřelí jedno slunce. Devět sluncí po jednom padá dolů a působí poškození v cílové oblasti. Hráči v oblasti jsou zpomaleni o 20% na 0,5s. Cíl, který má na sobě znamení zlaté vrány je zpomalen o 40% po dobu 0,5s při každém zásahu.

Poškození: 80/90/100/110/120 (+25% vaší fyzické síly) každých 0,5s

Doba trvání: 4,5s

Rádius: 30

Zpomalení: o 20% na 0,5s

Cooldown: 90 sekund

Cena: 100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Obránce Země Čínský Fyzický, Na dálku Hunter
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velké poškození vůči jednomu cíli, Velká oblast poškození 480 (+78) 240 (+38) 370
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
55 0,95 (+1,2%) 40 +2,8 (+100% fyzické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
13 (+2,8) 30 (+0,9) 8 (+0,68) 5 (+0,35)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementThe Crows Mark

Při hře za Hou Yiho použijte Mark of the Golden Crow k nadhození, omráčení a zpomalení nepřítele během 5s.

obrazekachievementTrick Shot

Při hře za Hou Yiho zasáhněte nepřátelského boha všemi třemi odrazy jedné schopnosti Ricochet.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20