banner
Hercules
Herkules
ikonka
Fyzický
ikonka
Válečník
ikonka
Na blízko
ikonka
Římský

Statečný polobůh Hercules, syn Jupitera, narozen s neskutečnou fyzickou silou a silou vůle, pro kterého není žádný úkol nemožný a žádný hrdinský skutek nedosažitelný. Avšak jako všechny nelegitimní Jupiterovi děti, i on přilákal Junin hněv. I když je nyní znám jako hrdina, nejspíše by tohoto titulu nikdy nedosáhl bez Junina tragického vměšování.

Seslala na Herkula šílenství a on pozabíjel své vlastní děti.

Jakmile se vzpamatoval, hledal žalem sklíčený Herkules pokání za svůj zločin. Jupiterovo orákulum mu poradilo, aby se zavázal ke službě králi Eurystheovi a Herkules tak neochotně učinil. Král žárlil na poloboha a připravil mu dvanáct nesplnitelných úkolů a čekal, že skončí u prvního - zabít Nemejského lva a vrátit se s jeho kůží.

Nemejský lev unášel ženy a pojídal vojáky. Jeho srst byla tak hustá, že jí nemohla proniknout žádná zbraň a jeho drápy byly tak ostré, že před nimi nedokázala ochránit žádná zbroj. Herkules lva vystopoval až do hor a vylákal ho ven tím, že po něm střílel šípy, které se rozbili o jeho srst. Hbitě se vyhýbal útokům lva. Nakonec Herkules namířil šíp přímo do jeho otevřené tlamy, místa, kde ho srst nemohla ochránit, a zabil ho. Pak za použití drápů příšery samotné stáhl jeho kůži a hrdě ji nosil jako jeho novou zbroj.

Eurystheus byl zděšen z Herkulova návratu. Legendy o Herkulovi se ihned začaly šířit. Ještě dalších jedenáct úkolů bylo na Herkula připraveno, ale časem je Herkules všechny splnil a získal tak slávu a vnitřní klid, po kterém tak dlouho toužil.

Pasivní schopnost
schopnost Strength from Pain

Když Hercules pobírá poškození, tak získává bonus k fyzické síle na základě toho, kolik mu chybí procent zdraví.

Fyzická síla za stack: 5 + 1 za každý váš level

Doba trvání: 5 sekund

Maximální množství stacků: 3

První schopnost
schopnost Driving Strike

Hercules provede mocný úder, který odsune všechny nepřátele, působí jim poškození a omráčení. Hercules je imunní vůči odhození v průběhu posunu.

Poškození: 85/155/225/295/365 (+90% vaší fyzické síly)

Omráčení: 1,1/1,2/1,3/1,4/1,5s

Cooldown: 14 sekund

Cena: 60/65/70/75/80 many

Druhá schopnost
schopnost Earthbreaker

Hercules dupne a pošle vpřed šokovou vlnu, která působí poškození všem nepřátelům v cestě. Nepřátelé na konci šokové vlny jsou vyhozeni do vzduchu směrem k Herculovi.

Poškození: 80/125/170/215/260 (+50% vaší fyzické síly)

Cooldown: 14 sekund

Cena: 60/65/70/75/80 many

Třetí schopnost
schopnost Mitigate Wounds

Po aktivování této schopnosti získá Hercules část zdraví každou vteřinu po dobu 4s. Procento přijatého poškození za tuto dobu se mu rovněž navrátí jako bonusové léčení během následujících 10s.

Léčení při aktivaci: 60/100/140/180/220

Procento z poškození vrácené jako léčení: 30/40/50/60/70%

Bonus k obraně: 10/20/30/40/50

Cooldown: 17 sekund

Cena: 60 many

Ultimátní schopnost
schopnost Excavate

Hercules vytrhne obří kámen ze země a hodí ho vpřed, čímž působí poškození všem nepřátelům v cestě. Pokud je nepřítel zasažen vícekrát, pak kámen působí o 50% méně poškození. Hercules je imunní vůči crowd control efektům během vytržení a hodu kamene.

Poškození: 300/425/550/675/800 (+100% vaší fyzické síly)

Rádius: 15

Cooldown: 90 sekund

Cena: 100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Šampión Říma Římský Fyzický, Na blízko Válečník
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velké poškození vůči jednomu cíli, Schopnost udržet se v bitevní vřavě po delší dobu 480 (+86) 205 (+32) 375
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 1 (+0,8%) 39 +2 (+100% fyzické síly) 1/1/1,5x poškození a rychlosti úderu
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
18 (+3) 30 (+0,9) 7 (+0,63) 4,3 (+0,4)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementEarthbreaker

Při hře za Hercula nedhoďte nepřátelského boha pětkrát během jednoho zápasu.

obrazekachievementRicochet

Při hře za Hercula použijte schopnost Excavate, abyste zasáhli nepřítele dvakrát a zabili ho při druhém zásahu.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20