banner
Fenrir
Fenrir
ikonka
Fyzický
ikonka
Assassin
ikonka
Na blízko
ikonka
Severský
Poslední aktualizace: 12.08.2018

Smrtelníci musí spoléhat na moudrost bohů, avšak také musí pamatovat, že jsou omylní. Mohou být malicherní, nevychovaní a nejhorší ze všeho, mohou chybovat. Jaké jsou následky jejich chyb? Měli zabít tu vlčí bestii Fenrira, avšak oni se místo toho rozhodli ho spoutat. Navzdory všem varováním a proroctvím, které říkali, že Ódina během Ragnaröku roztrhá a pohltí zemi i oblohu, neukončili existenci Lokiho syna. Nyní se tento teror potuluje zcela volně. Není známo jak, avšak Fenrir je nespoután.

Třikrát se ho pokusili uvázat a pokaždé tvrdili, že řetězy jsou jen zkouškou jeho síly, zkouškou, jestli je dokáže roztrhnout. První dva bohy ukované řetězy byly jednoduše zničeny neskutečnou silou této bestie, avšak třetím z nich byla stuha vyrobená trpaslíkem, což ve Fenrirovi vyvolalo nedůvěru. Jako důkaz důvěry žádal, aby jeden z nich položil ruku do jeho pusy a pokud by se ukázalo, že je stuha očarovaná, potrestal by ho. Odvážný, i když možná bláznivý, Týr položil ruku do Fenrirovy tlamy a stuha byla uvázána k vlkově noze. Fenrir sebou trhal a křičel, avšak nedokázal se uvolnit, a tak ve vzteku Týrovu ruku ukousl.

Na čas se na Fenrira zapomnělo, a to hrozné proroctví bylo jen vzpomínkou. Avšak i když byly všichni varování, bohové nic neudělali. Fenrir je nyní hladový, avšak žádné maso jeho hlad neukojí. Touží jen po pomstě a nyní je nespoután.

Pasivní schopnost
schopnost Unbound Runes

Fenrirův útok se stává účinnějším když útočí. Každý úspěšný basic attack aktivuje 1 runu (maximum je 5 run). Každá z Fenrirových schopností získá bonus, pokud ji Fenrir použije během plně aktivních run a za provedení bonusu, jsou runy spotřebovány. Když Fenrir zabije nepřítele, jeho runy se plně aktivují.

První schopnost
schopnost Unchained

Fenrir skočí vpřed a působí poškození v místě dopadu. Pokud jsou runy plně aktivní, pak skok zároveň nepřítele omráčí. Pokud skok zasáhne nepřátelského boha, pak je cooldown zkrácen o polovinu.

Poškození: 95/155/215/275/335 (+80% vaší fyzické síly)

Doba omráčení: 1s

Cooldown: 15 sekund

Cena: 65/70/75/80/85 many

Druhá schopnost
schopnost Seething Howl

Fenrir se postaví na zadní a zavije, což ho posílí a Fenrir získá bonus k fyzické síle a lifestelu. Pokud jsou runy plně aktivní, pak je tento bonus zvýšen o 50%.

Bonus k fyzické síle: 10/25/40/55/70

Bonus k fyzickému lifestealu: 30%

Doba bonusů: 6s

Cooldown: 13 sekund

Cena: 60/65/70/75/80 many

Třetí schopnost
schopnost Brutalize

Fenrir skočí a pokud jsou v dosahu nepřátelé, pak je 4x udeří a pokaždé jim působí poškození. Během této schopnosti je imunní vůči odhození. Pokud je tato schopnost použita během plně aktivních run, pak je 75% poškození uděleno i nepřátelům, kteří jsou v dosahu okolo něj.

Poškození: 45/75/105/135/165 (+50% vaší fyzické síly)

Cooldown: 14 sekund

Cena: 70/75/80/85/90 many

Ultimátní schopnost
schopnost Rangarok

Během Ragnaroku se Fenrir masivně zvětší, stane se imunní vůči crowd control efektům a pohybuje se rychleji. Fenrir se může zakousnout do nepřátelského boha, čímž mu působí poškození a může ho odnést pryč. Zakousnutí se do CC imunního cíle působí poškození, ale ukončí tuto schopnost. Aktivace během aktivních run zdvojnásobí jeho obranu.
Pozn. Pravým kliknutím lze tuto schopnost přerušit.

Poškození: 200/275/350/420/500 (+120% vaší fyzické síly)

Bonus k rychlosti pohybu: 50%

Doba nesení: 2s

Cooldown: 90s

Cena: 100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Nespoutaný Severský Fyzický, Na blízko Assassin
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velké poškození vůči jednomu cíli, Velká pohyblivost 455 (+78) 230 (+35) 370
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 1 (+1,7%) 38 +2,3 (+100% fyzické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
14 (+3) 30 (+0,9) 8 (+0,73) 4,2 (+0,26)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementEnd of Days

Při hře za Fenrira nechte svého spoluhráče zabít nepřítele, kterého jste přinesli pomocí schopnosti Ragnarok.

obrazekachievementUnleash The Beast

Při hře za Fenrira omračte nebo zabijte alespoň tři nepřátelské bohy jedním použitím schopnosti Unchained

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20