banner
Fafnir
Fafnir
ikonka
Magický
ikonka
Guardian
ikonka
Na blízko
ikonka
Severský
Poslední aktualizace: 29.06.2018

Není tvora, živého či mrtvého, který by byl hamižnější nebo hanebnější než trpaslík. V chladných oblastech Ásgardu, pod mohutnými kamennými vrcholy, žijí a neustále kovají více a více zlatých šperků, zářivých drahokamů a vdechují kletby do svých výtvorů.

Mezi tímto bídným druhem je i Fafnir, syn Hreidmarův, s mohutnou kovající rukou dychtivou touhou po násilí, která je však zastíněná jeho hrabivostí.

Jednoho jara Ódin, Loki a Honir navštívili Hreidmarovu říší, přinášejíc kůži z vydry, kterou stáhli během své cesty. Zděšen, Hreidmar nechal Ásy zavřít, neb ta vydra byla jeho třetím synem. Svobody se nedočkají, dokud se Loki nevrátí s kůží naplněnou zlatem. Odmítaje toto zahanbení, se podvodný bůh rozhodl naplnit kožešinu prokletým Andvariho pokladem. Hreidmar, nevědom prokletého pokladu, lakotně vyměnil Ásy za toto bohatství. Tu noc uškrtil Fafnir svou mohutnou rukou svého otce a utekl do noci i s prokletým pokladem.

A tak ho přemohlo šílenství. V paranoie, že ho chce jeho poslední bratr okrást, Fafnir žárlivě hlídal poklad, zatímco kletba šeptala do jeho ucha. Pomalu, ale jistě se stal zvráceným, šupinatým a nestvůrným. Jeho dech se proměnil v jed, v jeho tlamě se objevili tesáky a jeho chování se stalo odporným. Stal se drakem. Samotným symbolem lakotnosti.

Po staletí byl Fafnir sám, avšak válka mezi bohy se blíží a cinkot mincí se vymyká kontrole, vyboulený pytel zlata na každém z bojovníků. Touží po každém kousku a neváhá kvůli němu i prolít krev.

Pasivní schopnost
schopnost Endless Gold

Fafnir získává bonus ve formě +2 zlata za všechna zabití minionů, struktur, bohů nebo za asistence. Fafnir také dostává bonusovou obranu v závislosti na tom, kolik zlata má hráč u sebe.

Bonusová obrana: až 20 za 1000 zlata v ruce

První schopnost
schopnost schopnost Cursed Strength

Trpasličí forma: Fafnir vrhne své kladivo vpřed a působí poškození nepřátelům v jeho cestě. Kladivo se zastaví o prvního nepřátelského boha a způsobí mu omráčení. Okolo omráčeného boha je rovněž vyvolána šokové vlna, která působí zpomalení ostatním nepřátelům v dosahu.

Dračí forma: Tato schopnost nyní působí zvýšené poškození za interval. Krom toho šoková vlna navíc ke zpomalení snižuje obranu.

Poškození (trpaslík): 80/125/170/215/260 (+50% vaší magické síly)

Poškození (drak): 50/70/90/110/130 (+25% vaší magické síly) každou 1s po dobu 3s

Zpomalení: 20%

Snížení obrany (drak): 20%

Doba zpomalení: 3s

Doba omráčení: 1s

Dosah: 55

Cooldown: 15s

Cena: 60/65/70/75/80 many

Druhá schopnost
schopnost schopnost Coerce

Trpasličí forma: Fafnir přinutí zasaženého boha bojovat usilovněji tak, že jim zvýší rychlost útoku po dobu 5s. Během toho, co je tato schopnost aktivní je působeno bonusové poškození vůči cílům, které zasažený hráč poškozuje. Krom toho se při použití této schopnosti Fafnir také vyléčí.

Dračí forma: Tato schopnost má nyní větší rádius a může zasáhnout více hráčů najednou.

Bonus k rychlosti útoku: 10/20/30/40/50%

Doba trvání bonusu: 5s

Léčení: 50/75/100/125/150 (+40% vaší magické síly)

Bonusové magické poškození: 5/10/15/20/25% síly cíle

Dosah: 55

Cooldown: 15 sekund

Cena: 50/55/60/65/70 many

Třetí schopnost
schopnost schopnost Underhanded Tactics

Trpasličí forma: Fafnir skočí do cílové oblasti a provede tak bezectný útok, který působí poškození zasaženým nepřátelům a odzbrojí (disarm) je na 2s.

Dračí forma: Fafnir může skočit mnohem dál a tato schopnost působí zvýšené poškození za interval. Navíc k odzbrojení způsobí nejbližšímu nepříteli omráčení.

Poškození (trpaslík): 80/120/160/200/240 (+60% vaší magické síly)

Doba odzbrojení: 2s

Poškození (drak): 40/60/80/100/120 (+30% vaší magické síly) každou 1s po dobu 3s

Doba omráčení (drak): 2s

Cooldown: 18 sekund

Cena: 70 many

Ultimátní schopnost
schopnost Dragonic Corruption

Fafnir se transformuje v děsivého draka a po dobu přeměny je nezaměřitelný. Když se vynoří ve své draží formě, otráví blízké nepřátele a působí jim poškození za interval. Po určitou dobu nebo do přerušení schopnosti v této formě zůstane, jeho schopnosti mají bonusové efekty a jeho basic attacky jsou nahrazeny dračím dechem, který působí poškození 3x za sekundu. Dračí dech nemůže aktivovat předměty aktivovatelné basic attackem.

Poškození: 80/100/120/140/160 (+40% vaší magické síly) každou 1s po dobu 3s

Poškození za interval (dračí dech): 20/25/30/35/40 (+10% vaší magické síly) 3x za 1s

Doba trvání dračí formy: 20/25/30/35/40s

Rádius: 30

Cooldown: 90s

Cena: 100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Pán třpytícího se zlata Severský Magický, Na blízko Guardian
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velká obrana, velká pohyblivost 495 (+90) 200 (+40) 365
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 0,9 (+1,2%) 37 + 1,55 (+20% magické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
21 (+3,4) 30 (+0,9) 5 (+0,54) 4,5 (+0,45)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementGet To Work

Při hře za Fafnira zvýšte rychlost útoku všem spoluhráčům ve hře pomocí schopnosti Coerce

obrazekachievementTake That

Při hře za Fafnira zpomalte nebo zabijte tři a více nepřátel pomocí jednoho užití schopnosti Cursed Strength.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20