banner
Chaac
Chaac
ikonka
Fyzický
ikonka
Válečník
ikonka
Na blízko
ikonka
Mayský
Poslední aktualizace: 04.09.2018

Déšť je život. Sprchy ze shora vlhčí zemi a krmí tak semena, která vyrostou do vzácných ovocí a zrn. Jak lidé, tak zvířata jsou živeni tímto cyklem. Bez deště by tento svět byl neúrodný a všechny živé věci by se proměnili v prach. Taková je moc Chaaca, boha deště. Avšak, jako všechna velká moc, i ona nepřichází zadarmo.

Během počátku lidské rasy neexistovali farmáři, takže lidé hladověli pod pražícím Sluncem. Několik dní hledal Chaac způsob, jak je nakrmit. Hluboko v horách objevil zlatý balvan, který rozštípl svou mocnou sekerou. Uvnitř něj byla kukuřice, plodina, která by změnila život Mayů navždy a za kterou Chaaca uctívali a zbožňovali.

Opilý pýchou, Chaac hledal objekt jeho nejhlubších tužeb, ženu jeho bratra. Po čas zůstala jejich aféra tajná, avšak ne nadlouho. Chaacův bratr, bůh Slunce, je objevil. Bezeslovně se poslušně vrátila ke svému manželovi a Chaac, který si uvědomil, co provedl, ji nechal být, avšak mezi bratry se utvořila díra, která již nešla zacelit. Ve svém žalu Chaac ťal svou sekerou do nebes, ze kterých se vyvalily slzy lítosti.

Od té doby se Chaac rozhodl pro život svobodný od pýchy a lakomství a věnoval se pouze lidskému pokolení. Na památku jeho největšího selhání, pokračuje v roztínání nebes a smývá tak zem neutuchajícími vodami. A tak plodiny rostou. A tak lidé přežívají. Taková je moc Chaaca, boha deště.

Pasivní schopnost
schopnost Overflow

Po 5 úspěšných basic attacích následující použití schopnosti nestojí žádnou manu.

První schopnost
schopnost Thunder Strike

Chaac hodí svou sekeru vpřed a ta působí poškození všem nepřátelům v místě dopadu. Sekera zůstane v zemi po dobu 5s nebo dokud není použita jiná schopnost.

Poškození: 80/140/200/260/320 (+60% vaší fyzické síly)

Rádius: 20

Cooldown: 10 sekund

Cena: 50/55/60/65/70 many

Druhá schopnost
schopnost Torrent

Chaac se kolem sebe rozmáchne sekerou, působí poškození a za každého zasaženého nepřítele získá bonus k obraně (max. 5 stacků). Jestliže je jeho sekera v zemi, pak se Chaac nejdříve přesune k jeho sekeře, přičemž působí 50% základního poškození všem v cestě mezi ním a sekerou a pak se teprve rozmáchne sekerou.

Poškození: 100/150/200/250/300 (+70% vaší fyzické síly)

Bonus k obraně: 4/8/12/16/20

Trvání bonusu: 4s

Dosah: 20

Cooldown: 15 sekund

Cena: 60/65/70/75/80 many

Třetí schopnost
schopnost Rain Dance

Chaac kolem sebe vyvolá bouři, která trvá 6 sekund. Během této doby se Chaac léčí a nepřátelé v dosahu jsou zpomaleni tvořícím se blátem. Pokud je jeho sekera v zemi, pak se bouře objeví i v této oblasti.

Zpomalení: 20/25/30/35/40%

Léčení: 10/15/20/25/30 (+15% vaší fyzické síly) každých 0,5s

Rádius: 20

Cooldown: 18 sekund

Cena: 75/80/85/90/95 many

Ultimátní schopnost
schopnost Storm Call

Chaac nabije svou sekeru a uvolní výbuch, který působí poškození, nadhození a umlčí nepřátele okolo něj. Když je Chaac ve vzduchu, pak je mu působeno o 50% menší poškození a je imunní vůči crowd control efektům.

Poškození: 250/300/350/400/450 (+120% vaší fyzické síly)

Doba umlčení: 3s

Rádius: 35

Cooldown: 75 sekund

Cena: 80/90/100/110/120 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Bůh deště Mayský Fyzický, Na blízko Válečník
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Schopnost udržet se v bitevní vřavě po delší dobu 480 (+85) 205 (+35) 375
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 1 (+1%) 39 +2,1 (+100% fyzické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
18 (+3) 30 (+0,9) 7 (+0,8) 4,7 (+0,39)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementHello, Is This Storm?

Při hře za Chaaca zasáhněte tři nebo více nepřátelských bohů najednou schopností Storm Call.

obrazekachievementThe Slow Dance

Při hře za Chaaca zpomalte tři nebo více nepřátelských bohů najednou schopností Rain Dance.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20