banner
Cernunnos
Cernunnos
ikonka
Fyzický
ikonka
Hunter
ikonka
Na dálku
ikonka
Keltský
Poslední aktualizace: 08.09.2018
Pasivní schopnost
schopnost Heavy Glaive

Cernunnos jako zbraň používá trojcípou hvězdici. Jeho basic attacky působí bonusové poškození nepřátelům ve vzdálenosti basic attacku na blízko.

Poškození na blízko: 25% poškození basic attackem

Dosah bonusových basic attacků: 12

První schopnost
schopnost Shifter of Seasons

Cernunnos do své zbraně vloží sílu 4 ročních období. Aktivací této schopnosti dojde ke změně aktivního období a jeho basic attacky dostanou jiné bonusy:

Spring Growth: Bonus k fyzickému lifestalu

Summer Heat: Bonusové poškození

Autumn Decay: Snížení fyzické obrany cíle po dobu 5s

Winter Chill: Působí zpomalení na 1s

Spring Growth: 5/7,5/10/12,5/15% k fyzickému lifestealu

Summer Heat: 5/10/15/20/25 (+5% vaší fyzické síly)

Autumn Decay: 5/10/15/20/25 snížené fyzické obrany cíle

Winter Chill: 7/9/11/13/15% zpomalení

Druhá schopnost
schopnost Bramble Blast

Cernunnos vyšle směrem vpřed ostružiní a působí root nepříteli, kterého zasáhne během cestování schopnosti. Po zasažení nepřítele, zdi nebo dosažení maximální vzádelnosti se ostružiní rozlétne v cílové oblasti a působí poškození v cílové oblasti. V této oblasti je poškození působeno každých 0,5s. Efekt v oblasti zůstane 5s.

Poškození za zásah: 40/80/120/160/200 (+75% vaší fyzické síly)

Doba trvání rootu: 1s

Oblast poškození: 4/8/12/16/20 (+5% vaší fyzické síly)

Rádius: 20

Cooldown: 15 sekund

Cena: 60/65/70/75/80 many

Třetí schopnost
schopnost Horn Charge

Cernunnos vyrazí vpřed, prochází všemi nepřáteli a působí poškození těm, které zasáhne.

Poškození: 70/125/180/135/290 (+80% vaší fyzické síly)

Dosah: 55

Cooldown: 17/16/15/14/13 sekund

Cena: 70/75/80/85/90 many

Ultimátní schopnost
schopnost The Wild Hunt

Cernunnos zvolí oblast, ve které začne lov. Po 1s prodlevě jsou všichni nepřátelé v oblasti přeměněni na kance a je jim působeno poškození. Přeměněné cíle jsou umlčeni a odzbrojeni. Tato schopnost není ovlivněna mechanikou Diminishing Returns.

Poškození: 200/250/300/350/400 (+90% vaší fyzické síly)

Doba přeměny: 2s

Rádius: 25

Cooldown: 100 sekund

Ceny: 100/110/120/130/140 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Rohatý bůh Keltský Fyzický, Na dálku Hunter
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velký crowd control, Velké poškození v oblasti 480 (+80) 220 (+37) 365
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
55 1 (+1,4%) 37+2,5 (+100% vaší fyzické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
13 (+2,9) 30 (+0,9) 8 (+0,69) 4,5 (+0,32)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementPIGGING OUT

Při hře za Cernunna zabijte jednoho nepřítele, během toho, co je proměněn vaší ultimátní schopností.

obrazekachievementSeasons Shift

Při hře za Cernunna zabijte nepřítele, který měl na sobě efekt z vašeho podzimního basic attacku, zatímco vy sami jste v jiném ročním období.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20