banner
Cabrakan
Cabrakan
ikonka
Magický
ikonka
Guardian
ikonka
Na blízko
ikonka
Mayský
Poslední aktualizace: 22.03.2018

Cítíš, jak se ti chvěje zem pod nohama? Jen titán nesmírné síly vyvolá takový strach. Je to trhač kamene, ničitel země. Je to Cabrakan, Ničitel hor.

Hrdý, vychloubačný a sebejistý až k hranici arogance, si Cabrakan užívá své síly tak, že ničí to, co ze země tak dlouho stoupalo. Tyto vlastnosti a ještě horší, zdědil po svém zploditeli, ptačím démonovi Sevenu Macawovi.

Ve snaze ukončit celý rod Sevena Macawa, hrdinská dvojčata vyhledala Cabrakana pomocí následování třesoucí se země. Nalezli ho v údolí, obklíčeného vrcholy, drtícího kámen na prach.

„Jak jsi mocný,“ řekli mu, aby potěšili jeho pýchu.

„To jsem,“ pyšnil se.

„Dokážeš rozdrtit tu horu v dálce?“ zeptali se.

„Samozřejmě,“ zařval Cabrakan.

„To musíš mít hlad,“ řekla dvojčata.

„Vždycky!“

A tak sestřelili ptáka z nebes a uspořádali velkou hostinu, avšak když dávali maso nad plamen, zabalili ho do jedovatého bláta.

Bez rozmyšlení, Cabrakan snědl hostinu a vstal, avšak to již jed zafungoval. Motající se a se ztrátou zraku, ničitel země padl a hory se naposledy zatřásly. Údolí se stalo jeho hrobkou.

Avšak pomsta je koloběh. Krev za krev a Titán se nedá tak lehce zabít. Ničitel hor nemůže být pohřben pod kamenem a Cabrakanův bolestivý spánek je u konce. Vyrazil z hrobky a nyní burácí po celém bitevním poli a hledá dvojčata, která si z něj udělala blázna. Proč končit u hor, když nyní může Cabrakan ničit i bohy.

Pasivní schopnost
schopnost Shadow Zone

Cabrakan a spoluhráči poblíž něj pobírají poškození snížené o 5%.

Rádius: 30

První schopnost
schopnost Seismic Crush

Cabrakan se naštve, což zvýší jeho rychlost pohybu. Když je tato schopnost aktivována, Cabrakan získá 70% bonus k rychlosti útoku a jeho první úspěšný basic attack omráčí cíl a působí bonusové poškození. Cabrakan je navíc imunní vůči zpomalení a rootu zatímco je tato schopnost aktivní a netrpí penalizací za provedení basic attacku.

Poškození: 100/145/190/235/280 (+50% vaší magické síly)

Doba trvání omráčení: 1s

Bonus k rychlosti pohybu: 15/20/25/30/35%

Doba trvání: 5s

Cooldown: 18 sekund

Cena: 50/55/60/65/70 many

Druhá schopnost
schopnost Refraction Shield

Pasivní efekt: Když je Cabrakanovým štítům působeno poškození, tak se ukládá energie a zvyšuje se bonus k obraně.
Aktivní efekt: Cabrakan srazí štíty k sobě, provede tak ohlušující ránu a působí poškození nepřátelům před ním. Pokud je ve štítech uložena maximální energie, pak jsou nepřátelé taktéž omráčeni a uložená energie je spotřebována.

Poškození: 100/155/210/265/320 (+50% vaší magické síly)

Bonus k obraně: 2/3/4/5/6 za stack (max. 5 stacků)

Doba omráčení: 1,1/1,2/1,3/1,4/1,5s

Dosah: 20

Cooldown: 10 sekund

Cena: 65/70/75/80/85 many

Třetí schopnost
schopnost Tremors

Cabrakan začne opakovaně bušit do země se svými štíty, což způsobuje otřesy země a roztřese nepřátele okolo něj. Nepřátelům chyceným v otřesech je působeno poškození a jsou pomalu vtahováni ke Cabrakanovi. Tato schopnost může být aktivní maximálně po 10s.

Poškození: 22/32/42/52/62 (+35% vaší magické síly) každých 0,5s

Rádius: 30

Cooldown: 8 sekund

Cena: 15/20/25/30/35 many každých 0,5s

Ultimátní schopnost
schopnost Tectonic Shift

Cabrakan silně dupne, což před ním vytvoří kamennou zeď s mezerami a působí poškození nepřátelům v cestě. Cabrakan může rozbít část zdi za pomoci jednoho basic attacku.

Poškození: 150/250/350/450/550 (+70% vaší magické síly)

Úderů potřebných ke zničení části zdi: 3

Dosah: 35

Cooldown: 75 sekund

Cena: 100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Ničitel Hor Mayský Magický, Na blízko Guardian
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velký crowd control, Velká obrana 490 (+90) 200 (+34) 365
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 0,9 (+1,2%) 38 +1,5 (+20% magické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
20 (+3,3) 30 (+0,9) 8 (+0,75) 4,6 (+0,42)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementShield Smash

Při hře za Cabrakana získejte maximální počet stacků na schopnosti Refraction Shield a omračte s ní nepřátelského boha.

obrazekachievementTremors

Při hře za Cabrakana udržte nepřátelského boha ve schopnosti Tremors po dobu 6s.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20