banner
Ah Muzen Cab
Ah Muzen Cab
ikonka
Fyzický
ikonka
Hunter
ikonka
Na dálku
ikonka
Mayský
Poslední aktualizace: 23.06.2018

Dějiny jsou psány vítězi, nebo alespoň těmi, co předešlé události přežili. To ovšem neplatí pro boha včel, Ah Muzen Caba, jenž svou veškerou minulost drží opředenou tajemstvím. Jaká je tedy jeho pravá identita? Je skutečným bohem? A kdo kráčel světem před ním? V dávných časech, aby se nebesa udržela v bezpečné výšce nad zemí, byla podpírána čtyřmi bytostmi, Bacaby. Ti byli za svou nekončící službu uctíváni blátivými lidmi, kteří pod nimi obývali tehdejší zem. Když, ale došlo k velkým záplavám pohlcujícím vše živé i neživé, chopili se Bacabové příležitosti na svou svobodu, kterou jim upírala jejich odpovědnost vůči světu. Vyletěli tedy vzhůru a zmizeli v příšerné bouři, během níž se nebesa zřítila do rozbouřeného moře. Poté, co se moře uklidnilo a klesla jeho hladina, přišli na svět noví Bacabové a vyzvedli opět nebesa vysoko nad zem. Znovu se objevila země a zní vzešel i nový lidský druh. Zemi osídlili bohové, ochránci sil udržujících život, jako je zemědělství a plodnost. A také včely, dárkyně medu, suroviny užívané ke slazení pokrmů, tvorbě medoviny, léčbě raněných a během rituálů. Včely začaly být pro své dary uctívány a tehdy se z ničeho nic objevil i Ah Muzen Cab jako jejich bůh. A i když je jeho tajemná minulost podezřelá, nijak mu nebrání užívat privilegií bohů, těšit se z přízně uctívačů a být středem jejich všemožných ceremonií.

Pasivní schopnost
schopnost Bees!

Nepřátelé pronásledovaní včelami obdrží po dobu 2s v intervalu 0,5s poškození a zároveň jsou odhaleni na mapě (včetně těch co jsou neviditelní). Včely také napadnou všechny blízké nepřátele, kteří na sobě včely nemají. Basic Attacky Ah Muzen Caba prodlužují dobu, kterou včely na cíli stráví, a to až na 4s. Cíl, který má na sobě včely po dobu 4s, je na 1s odzbrojen (Mezi odzbrojeními je 10s prodleva).

Poškození za interval: 9 (+6% vaší fyzické síly)
Rádius: 20

První schopnost
schopnost Hive

Ah Muzen Cab vyrojí včely a v cílovém místě vytvoří nový úl, který Ah Muzen Cabovi poskytuje bonus k rychlosti útoku a pohybu. Taktéž se každou 1,0s, co je v blízkosti úlu, vyléčí o malé množství. Úly se dají zničit pouze za pomocí basic attacku nebo je může zničit Fire Giant. Současně může být na mapě pouze 6 úlů a jejich bonusové vlastnosti se nesčítají.

Léčení: 4/6/8/10/12
Bonus k rychlosti útoku: 10/20/30/40/50%
Bonus k rychlosti pohybu: 10/15/20/25/30%
Cooldown: 14 sekund
Cena: 40 many

Druhá schopnost
schopnost Swarm

Ah Muzen Cab vyvolá velký včelí roj, pošle jej vpřed a ten napadne každého nepřítele v cestě. Pokud je nepřítel zasažen tímto rojem, část včel ho bude pronásledovat viz. pasivní schopnost.

Poškození: 60/115/170/225/280 (+80% vaší fyzické síly)
Rádius: 70
Cooldown: 16/15/14/13/12 sekund
Cena: 65/70/75/80/85 many
 

Třetí schopnost
schopnost Honey

Ah Muzen Cab rozlije po zemi pomocí pohyblivého mířidla med zpomalující nepřátele, kteří do něj vstoupí. Včely z roje, který zasáhne med, nebo z úlu umístěného v dosahu do 55 stop se na med rozletí aby ho chránily a nepřátele stojící v příslušné oblasti tak budou napadat poškozením v intervalu 0,5s. Pokud hráč opustí místo s medem chráněného včelami, část včel ho bude pronásledovat viz. pasivní schopnost.

Poškození za interval: 13/25/37/49/61 (+15% vaší fyzické síly)
Zpomalení: 20%
Cooldown: 10 sekund
Cena: 75/80/85/90/95 many
 

Ultimátní schopnost
schopnost Stinger

Ah Muzen Cab vystřelí obrovské žihadlo, které působí poškození všem nepřátelům v cestě a zabodne se do prvního nepřátelského boha, přenese na něj včely a na 3s ho ochromí. Po 3s nebo smrti bodnutého boha, žihadlo spadne na zem, kde zůstane 4s. Pokud ho Ah Muzen Cab sebere, významně si zkrátí cooldown této schopnosti.

Poškození: 275/355/435/515/595 (+110% vaší fyzické síly)
Zkrácení cooldownu po sebrání: o 80%
Rádius: 70
Cooldown: 90 sekund
Cena: 100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Bůh včel Mayský Fyzický, Na dálku Hunter
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velká rychlost pohybu, velká rychlost útoku 450 (+73) 230 (+40) 365
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
55 0,95 (+1,7%) 38 + 2,2 (+100% fyzické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
12 (+3) 30 (+0,9) 7 (+0,71) 4,4 (+0,38)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementDisarm

Při hře za Ah Muzen Caba odzbrojte nepřítele pomocí včel.

obrazekachievementHow Sweet

Při hře za Ah Muzen Caba seberte 5 žihadel během jedné hry.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20