banner
Bakasura
Bakasura
ikonka
Fyzický
ikonka
Assassin
ikonka
Na blízko
ikonka
Hinduistický
Poslední aktualizace: 24.07.2018

Ohavný démon s neukojitelnou touhou po lidském masu, Bakasura je oživlou noční můrou.

Po spáchání nesčetného množství zvěrstev, Bakasura prokázal, že není konce jeho zkaženosti, není hranice jeho brutality a že nelze ukojit jeho chuť po lidském mase, chroupání kostí a po pití horké krve. Mnoho z jeho hanebných vítězství nad lidským pokolením zde nelze ani napsat, avšak jeho porážky z rukou lidí, jsou vhodné k vyprávění.

Podle hinduistického eposu, Mahábhárata, slavní bratři Pandavové cestovali v exilu s jejich matkou, Kunti, když dorazili do vesnice Ekachakra. Převlečeni za bráhmány žádali po vesničanech almužnu, aby se mohli uživit. Brzy se dozvěděli, že démon Bakasura žije za vesnicí a pojídá všechny lidi, kteří projdou lesem. Náčelník šel k démonovi a žádal, aby přestal. Na oplátku by byl každý den Bakasurovi poslán vůz s jídlem. Bakasura však snědl nejen ono jídlo, ale i člověka, který vůz vezl.

Po vyslechnutí tohoto příběhu od vzlykající ženy, jejíž syn měl příští den vézt vůz, Kunti stanovila, že její syn Bhima, který vládl neuvěřitelnou silou a který v minulosti již zabil démony, vezme vůz za něj, jako odměnu za pohostinnost vesničanů.

Jakmile byl v lese, Bhima ledabyle snědl všechno jídlo určené pro Bakasuru. Rozzuřený Bakasura vyhrožoval Bhimovi snědením, čemuž se on vysmál a donutil tak démona k útoku. Bojovali celý den, až konečně Bhima démona zabil, přivázal ho na vůz a dotáhl jeho tělo do vesnice, kde lidé oslavovali toto vítězství.

Hlad je nicméně démon, který nemůže být poražen, a tak Bakasura nevyhnutelně povstane, hladovější než jindy a připraven na hostinu.

Pasivní schopnost
schopnost Insatiable Hunger

Bakasurova rychlost útoku a pohybu je na čas zvýšena za každého zabitého nepřítele.

Bonus k rychlosti útoku za stack: 10%

Bonus k rychlosti pohybu za stack: 10%

Trvání bonusu: 10 sekund

Maximální počet stacků: 3

První schopnost
schopnost Take Down

Bakasura skočí, v místě dopadu působí poškození a zároveň jim snižuje fyzickou obranu.

Poškození: 100/160/220/280/340 (+60% vaší fyzické síly)

Snížení fyzické obrany: o 20

Doba trvání: 3 sekundy

Rádius: 15

Cooldown: 12 sekund

Cena: 60/65/70/75/80 many

Druhá schopnost
schopnost Eat Minion

Bakasura popadne miniona a sní ho, což ho vyléčí a udělí mu obranný bonus. Minioni, kteří na sobě mají buff, musí spadnout pod 33% zdraví, aby mohli být snědeni. Tyto minioni poskytnou 2 miniony pro ultimátní schopnost. Až 6 minionů je uchováno pro schopnost Regurgitate.

Léčení: 70/120/170/220/270 (+70% vaší fyzické síly)

Bonus k obraně: 10/15/20/25/30

Trvání bonusu: 10 sekund

Cooldown: 15 sekund

Cena: 55 many

Třetí schopnost
schopnost Butcher Blade

Bakasura pasivně získává bonus k fyzické síle. Po aktivaci získá dodatečnou true damage na každý úder po určitý čas.

Pasivně získaný bonus k fyzické síle: 10/15/20/25/30

True Damage: 10/25/40/55/70

Doba trvání bonusu: 6 sekund

Cooldown: 14 sekund

Cena: 60/65/70/75/80 many

Ultimátní schopnost
schopnost Regurgitate

Bakasura vyvrhne všechny miniony snědené pomocí schopnosti Eat minion a všichni zasaženi nepřátelé jsou zpomalení a ochromeni po určitou dobu. Bakasurovy basic attacky se změní na kónické a je imunní vůči crowd control efektům po krátkou dobu.
Pozn. Každý minion působí 15 fyzické síly za každý úder.

Zpomalení: 20/25/30/35/40%

Trvání kónického útoku: 6 sekund

Doba trvání zpomalení: 4s

Doba trvání CC imunity: 1,5s

Rádius: 25

Cooldown: 90/85/80/75/70s

Cena: 80/90/100/110/120 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Velký požírač Hinduistický Fyzický, Na blízko Assassin
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velké poškození vůči jednomu cíli 455 (+78) 200 (+39) 370
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 1 (+1,6%) 38 +2,2 (+100% fyzické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
13 (+2,8) 30 (+0,9) 9 (+0,68) 4,8 (+0,46)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementMy Minion

Při hře za Bakasuru snězte 25 minionů během jednoho zápasu.

obrazekachievementThe Butcher

Při hře za Bakasuru zabijte tři nepřátelské bohy schopností Butcher Blades.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20