banner
Artemis
Artemis
ikonka
Fyzický
ikonka
Hunter
ikonka
Na dálku
ikonka
Řecký
Poslední aktualizace: 24.07.2018

Ozbrojená magickým lukem je Artemis bezkonkurenční bohyní lovu.

Dcera Dia a Létó, Artemis a její dvojče Apollón jsou produktem Diovi nevěry vůči Héře. Uražená Héra proklela Létó během těhotenství a zakázala jí porodit na zemi či moři. Naštěstí se jí povedlo najít ostrov, který se nedotýkal oceánského dna, takže nebyl ani zemí ani mořem, a porodila zde své dvě děti. Artemis se narodila jako první a zázračně pomohla své matce při porodu jejího bratra.

Artemis strávila své dětství v horách a lesích, kde trénovala se svým lukem a lovila divou zvěř. Když zestárla a zkrásněla, rovněž se stala pyšnou a nemilosrdnou, když spatřena nebo zneuctěna, a to zvláště když někdo tvrdil, že je lepším lovcem než ona. Adonis se chvástal právě touto vlastností, a tak Artemis vyslala divoké prase, aby ho propíchl. Dvojčata a polobohové Ótos a Efialtés, kteří nemohli být zabiti nikým jiným než sami sebou, vyhrožovali Artemis únosem a donucením, aby si vzala jednoho z nich, ale byli oklamáni, když Artemis, převlečená za laň, proběhla mezi nimi. S touhou zabít laň po ní oba vrhli kopí, avšak zasáhli jeden druhého. A nakonec proměnila Aktaióna, který pozoroval Artemis během její koupele, v jelena, kterého pozřeli jeho vlastní psi. Takový je Artemisin hněv.

Její jméno je vzýváno lovci, kteří hledají kořist a porodními bábami během porodu. Oběti jsou činěny jejím jménem vždy před novou cestou do bitvy. Dospívající dívky jsou posílány do její svatyně, aby zde odsloužili jeden rok. Překrásná, smrtelná a cudná, Artemis je soustředěná žena i obávaný válečník.

Pasivní schopnost
schopnost Still Target

Za každý úspěšný útok basic attackem získá Artemis bonusovou šanci na kritický zásah.

Šance na kritický zásah: 5%

Doba trvání: 4 sekundy

Maximální počet stacků: 3

První schopnost
schopnost Transgressors Fate

Artemis na zem položí past. Každý bůh v dosahu 5 jednotek od pasti je do ní vtažen, past se aktivuje a působí poškození, root a ochromení nepřátelskému hráči, címž zabraňuje použití nepřátelských pohybových schopností po dobu 3 sekund.

Poškození za interval: 25/40/55/70/85 (+30% vaší fyzické síly)

Root: 2 sekundy

Maximální počet pastí: 3

Cooldown: 18/16/14/12/10 sekund

Cena: 45 many

Druhá schopnost
schopnost Vengeful Assault

Artemis útočí v zuřivém tempu, čímž si zvyšuje rychlost útoku a pohybu.

Bonus k rychlosti útoku: 40/50/60/70/80%

Bonus k rychlosti pohybu: 20%

Doba trvání: 3/3,5/4/4,5/5 sekund

Cooldown: 18/17/16/15/14 sekund

Cena: 60/65/70/75/80 many

Třetí schopnost
schopnost Suppress the Insolent

Artemis vystřelí salvu šípů na cíl a potlačí tak všechny nepřátele. Nepřátelé chycení v salvě přijímají poškození a jejich rychlost pohybu je snížena o 25%.

Poškození: 80/130/180/230/280 (+40% vaší fyzické síly)

Zpomalení: 25%

Doba zpomalení: 2 sekundy

Rádius: 15

Cooldown: 10 sekund

Cena: 50/55/60/65/70 many

Ultimátní schopnost
schopnost Calydonian Boar

Artemis povolá statného Calydonanského kance a poštve ho proti svým nepřátelům. Kanec působí poškození nejbližšímu nepříteli a omráčí jeho i sebe. Kanec je nesmrtelný před naběhnutím na prvního nepřítele, poté pokračuje v nabíhání na ostatní bohy v dosahu dokud nezemře. Artemis je taktéž imunní vůči crowd control efektům po dobu 3 sekund.

Kanec si vybírá nový cíl každých 0,5s.

Poškození: 150/225/300/375/450 (+100% vaší fyzické síly)

Doba omráčení: 1,1/1,2/1,3/1,4/1,5 sekundy

Doba života kance: 6 sekund

Cooldown: 90 sekund

Cena: 80/90/100/110/120 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Bohyně lovu Řecký Fyzický, Na dálku Hunter
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velké poškození vůči jednomu cíli 450 (+75) 205 (+34) 365
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
55 0,95 (+1,7%) 35 + 2,5 (+100% fyzické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
12 (+3) 30 (+0,9) 8 (+0,68) 4,4 (+0,25)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementIt's a Trap!

Při hře za Artemis chyťte do pasti 25 bohů.

obrazekachievementStunville

Při hře za Artemis zasáhněte svým kancem 3 nebo více nepřátel při jednom použití.

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20