banner
Ares
Arés
ikonka
Magický
ikonka
Guardian
ikonka
Na blízko
ikonka
Řecký
Poslední aktualizace: 14.02.2018

Obávaný jeho nepřáteli, hanobený svým otcem, zbožňovaný bohyní krásy a uctívaný válečníky, Arés, umučená a osamělá duše, je krvežíznivým řeckým bohem války.

Arés není lidmi milován. Reprezentuje vše, čeho se bojí a čím opovrhují: válku, svár, chaos a vraždění. Říká se, že nebesa potemní, když je Arés na bitevním poli. Že do bitev cestuje kočárem taženým oheň dštícími koňmi a že se těší pouze z bitev a z vůně prolité krve.

Arés není milován svým otcem. Zeus má mnoho synů, avšak pouze dva se svou ženou, Hérou. Avšak bůh hromu již dlouho podezřívá Héru z aféry, která vedla k Aréově početí, jako pomsta za Diovu nevěru. Za to je jím Zeus znechucen.

Arés není milován svou sestrou. Athéna a Arés jsou oba bohové války. Zatímco však Arés ztělesňuje násilí, sílu a masakr, Athéna je ztělesněním inteligence, strategie a vůdcovství. Arés rychle jedná a nechává za sebou cestu prolitou krví. Athéna je ohleduplná a opatrná se životy. Často byly na opačných stranách bitvy, zejména v bitvě o Tróju, kde ho Athéna zákeřně poranila a donutila ho se stáhnout.

Arés je milencem bohyně lásky. I když je Afrodita vdaná za Aréova bratra, Héfaista, Arés si bere, co chce a Afrodita se mu svobodně poddává. Jejich spojení vytvořilo potomky tak hrozné, jako je Arés sám: Fobos a Deimos, Strach a Teror.

Arés je milován pouze Sparťany, kteří ho ctí za jeho mužnost, jeho nemilosrdnost a houževnatost. Sparťané nicméně ví, jak nevypočítavý je Aréův hněv, a tak oslepují jeho sochy pomocí řetězů. To je činěno, aby bylo zabráněno Aréově vítěznému duchu uniknout ze Sparty v marné snaze udržet ho na uzdě.

Pasivní schopnost
schopnost Blessed Presence

Každý dokončený předmět s aurou přidá Areovi 30 dodatečné magické síly.

První schopnost
schopnost Shackles

Ares působí poškození pomocí řetězů vysunutých z jeho štítu. Zasažení nepřátelského hráče řetězem ho připoutá k Areovi, ochromí je (což zamezí pohybovým schopnostem) a působí stejné poškození každou vteřinu, zatímco jsou zpomaleni a Ares získává bonusy. Při úspěšném připoutání může Ares vysunout další řetěz do 2 sekund zadarmo.

Poškození působené minionům: 70/90/110/130/150 (+15% vaší magické síly)

Poškození působené bohům za interval: 25/45/65/85/105 (+15% vaší magické síly)

Zpomalení / Zrychlení: 15% za každé nové připoutání

Doba připoutání: 4 sekundy

Maximální počet připoutání: 3

Cooldown: 15 sekund

Cena: 70/75/80/85/90 many

Druhá schopnost
schopnost Bolster Defenses

Ares zesílí svou obranu a obranu všech blízkých spojenců, zajístí tak bonusovou obranu a snížení doby trvání crowd control efektů. Za každého připoutaného nepřítele je bonus k obraně zvýšen.

Bonusová obrana: 20/25/30/35/40

Snížení doby trvání crowd control efektů: o 10/15/20/25/30%

Trvání bonusu: 8 sekund

Bonus k připoutání: 7

Rádius: 35

Cooldown: 15 sekund

Cena: 40/45/50/55/60 many

Třetí schopnost
schopnost Searing Flesh

Plameny jsou vyslány z Areova štítu, zaplavujíc nepřátele v kuželu před ním a působí poškození každou 0,5 vteřinu po dobu 4 vteřin. Ares je imunní vůči odhození po dobu používání této schopnosti.

Poškození za interval: 15/20/25/30/35 (+7% vaší magické síly)

%z maximálního života za interval: 1/1/2/2/3%

Cooldown: 12 sekund

Cena: 55/60/65/70/75 many

Ultimátní schopnost
schopnost No Escape

Ares pošle řetězy na všechny nepřátelské hráče v dosahu okolo něj. Všichni nepřátelé zasažení těmito řetězy jsou po 2,5 sekundách přitaženi k Areovi, je jim působeno poškození a jsou omráčeni po určený čas plus čas za každého zasaženého boha.
Pozn. Schopnost nefunguje přes zdi, ale pokud je nepřítel chycen, tak ho zdí protáhne.

Poškození: 200/275/350/425/500 (+40% vaší magické síly)

Omráčení: 1 sekunda

Rádius: 35

Cooldown: 100 sekund

Cena: 80/85/90/95/100 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Bůh války Řecký Magický, Na blízko Guardian
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velký crowd control, Velká obrana 485 (+90) 200 (+37) 365
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
12 0,9 (+1,25%) 38 +1,55 (+20% magické síly) 1/0,75/1/1,25x poškození a rychlosti úderu
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
20 (+3) 30 (+0,9) 8 (+0,67) 4,6 (+0,42)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementMeltmaster

Při hře za Area upalte dva bohy v zápase pomocí schopnosti Searing Flesh

obrazekachievementTwo Chains? Nah, Five.

Při hře za Area přitáhněte 5 bohů schopností No Escape

Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20