banner
Agni
Agni
ikonka
Magický
ikonka
Mág
ikonka
Na dálku
ikonka
Hinduistický
Poslední aktualizace: 04.09.2018

Oheň, jen málo, který z elementů má tak očisťující a ničivé vlastnosti jako právě oheň. Jeho bůh, Agni, ztělesňuje oba tyto pozoruhodné rysy, jednou hlavou za každý z nich. Vypráví se mnoho příběhů o jeho prvním příchodu do světa lidí a bohů. Jedny mluví o tření dvou dřívek nad troudem čekajícím na jiskru, druhé o nehasnoucí kosmické energii. Ať je pravda jakákoliv, Agni je především, vedle svého dvojčete Indry, boha nebes a deště, a také největšího válečníka mezi válečníky, převelice důležitým bohem se spoustou povinností vůči svému pantheonu. Jakožto šiřitel poselství mezi smrtelníky a bohy je Agni knězem knězů a žádný hinduistický rituál ani modlitba se tak bez jeho plamenů, pojících lidská slova a oběti s nebesy, neobejde. Jeho přítomnost je vítána v každém domě a v srdcích jeho milujících věřících. Oheň na jeho popud poskytuje lidem tak velice potřebné teplo a světlo, a Agni také pomocí něj zbavuje svět od nečistoty. Sálající dým ze zapálených hranic zas pomáhá držet nebesa vysoko nad zemí. Za jasných dnů skrze Slunce poskytuje světu životní energii, za hromujících bouří zase nechává blesky volně brázdit neklidnou oblohou. Každou svojí hlavou nastavuje světu jinou tvář, jedna je laskavá a očisťující, hledící k bohům a lidem, druhá je zachmuřená a odhodlaná, sledující jeho roli v nezvratném kosmickém cyklu tvorby a destrukce.

Pasivní schopnost
schopnost Combustion

Po 4 úspěšných basic attacích Agni získá bonus. Při příštím použití schopnosti “Flame Wave” nebo “Rain Fire” budou nepřátelé zapáleni a bude jim uděleno poškození každých 0,5 vteřiny po dobu 3 vteřin.

Poškození za interval: 5 (+10% vaší magické síly)

První schopnost
schopnost Noxious Fumes

Agni vyvolá mrak jedovatých plynů do zvolené oblasti a působí tak nepřátelům stojícím v nich poškození každou vteřinu. Ve spojení s jeho dalšími schopnostmi plyny explodují, což omráčí všechny nepřátele v oblasti.

Poškození za interval: 10/20/30/40/50 (+5% vaší magické síly)
Délka omráčení: 1 sekunda
Trvání schopnosti: 10 sekund
Rádius: 20
Cooldown: 12 sekund
Cena: 60/70/80/90/100 many
 

Druhá schopnost
schopnost Flame Wave

Agni před sebe vyvolá plamennou vlnu, která sežehne všechny nepřátele v cestě.

Poškození: 90/140/190/240/290 (+65% vaší magické síly)
Cooldown: 15/14/13/12/11 sekund
Cena: 60/70/80/90/100 many

Třetí schopnost
schopnost Path of Flames

Agni se rychle rozeběhne a zanechává za sebou ohnivou cestičku. Nepřítel, který projde touto cestou je zapálen a poškození je mu působenou každých 0,5 vteřiny po dobu 2 sekund. Agni je imunní vůči odhození během rozeběhu.

Poškození: 20/30/40/50/60 (+15% vaší magické síly)
Doba trvání: 3 sekundy
Cooldown: 15 sekund
Cena: 70/75/80/85/90 many
 

Ultimátní schopnost
schopnost Rain of Fire

Každých 20 sekund Agni získá kámen na svou hořící svatozář, který může být použit k vyvolání meteoritu. Agni může vyvolat meteorit každých 0,8 vteřiny.

Poškození: 160/195/230/265/300 (+60% vaší magické síly)
Maximální počet bomb: 3
Rádius: 20
Cooldown: 20 sekund pro každou bombu
Cena: 0 many

render
Titul Pantheon Typ útoku Třída
Bůh Ohně Hinduistický Magický, Na dálku Mág
Výhody Zdraví Mana Rychlost pohybu
Velké plošné poškození 360 (+71) 255 (+45) 355
Dosah Rychlost útoku Poškození basic attacku Vývoj basic attacku
55 1 (+0,95%) 34 +1,5 (+20% magické síly)
Fyzická obrana Magická obrana HP5 MP5
11 (+2,6) 30 (+0,9) 7 (+0,47) 4,7 (+0,37)
Obrázek Název Popis
obrazekachievementThe Heat!Při hře za Agniho omračte tři a nebo více bohů pomocí schopnosti Noxious Fumes.
obrazekachievementThose FumesPři hře za Agniho zabijte nepřátelského boha tak, že poslední obdržené poškození bude od schopnosti Combustion.
Aktuální Verze

5.20

5.20

5.20

5.20